NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 5. DETAILPLANEERINGU RUUM...
  5. 5.3. ASJAKOHASTE MÕJUDE H...
  6. 5.3.3. KES HINDAB ASJAKOHASEID MÕJUSID?

5.3.3. KES HINDAB ASJAKOHASEID MÕJUSID?

Asjakohaste mõjude hindamist on planeerimisseaduses nähtud kohaliku omavalitsuse kui planeerimistegevuse korraldaja kohustusena. Omavalitsus peab esmalt planeeringu algatamisel kaaluma, millised võiksid olla planeeringu elluviimisega kaasnevad majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed ja looduskeskkonna mõjud. Ülesande täitmise võib üle anda planeeringu koostajale, kes vajadusel kaasab selle täitmiseks täiendavaid eksperte.

Asjakohaste mõjude hindamisega tegeleb valdavalt eelkõige planeerija (või planeerimismeeskond), kes lahendusvariante läbi analüüsides ja kvaliteetset planeerimislahendust välja töötades mõtleb läbi ka planeeringu elluviimisega kaasnevad mõjud. Siiski aitab planeeringulahenduse ja kaasnevate mõjude sõltumatule analüüsile suuresti kaasa täiendava(te) eksperdi/ekspertide kaasamine, et saada loodavale lahendusele kõrvalpilk. Keerukamates olukordades on abi konkreetse ülesandega valdkondlike ekspertide kaasamisest kas töögrupi aruteludes või ka eksperthinnangu väljatöötamise vormis.

Tags , , , ,