Õigusaktid ja kohtulahendid

Eesti ruumiline planeerimine on reguleeritud planeerimisseadusega. Eelnõu juurde koostatud seletuskiri on kättesaadav siit ja eelnõu menetlus Riigikogus on leitav siit. Planeerimine on tihedalt seotud ehitusseadustikuga.

Planeerimisseaduses antud volitusnormi alusel on kehtestatud:

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus sätestab, et pooleliolevad enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud menetletakse lõpuni kuni 30. juuni 2015 kehtinud nn vana planeerimisseaduse järgi.

Riigikohus on mitmetel kordadel teinud olulisi planeerimise menetlust mõjutavaid otsuseid. Kõigi kohtulahenditega saab tutvuda Riigikohtu kodulehel, siin portaalis on ära toodud mõned olulisemad kohtulahendid.

Skip to content