Küsimused ja selgitused

Ministeeriumile saabunud korduma kippuvad küsimused üldistatakse ja avaldatakse korduvate küsimuste lehel. Küsimused on rühmitatud teemade kaupa: detailplaneering ja projekteerimistingimused, detailplaneeringu koostamise kohustus, detailplaneeringute kehtivus ja kehtetuks tunnistamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine ja planeerimine, koostöö ja kaasamine, planeerimisseaduse rakendamine, planeeringu koostaja, üld- ja detailplaneeringud ning üldplaneeringut muutev detailplaneering. Rakendamise teema alla on koondatud ka need küsimused, mis puudutavad enne 1. juulit 2015 algatatud või koostatud planeeringuid.

Rahandusministeerium on kohalikele omavalitsustele selgitanud aktuaalseid teemasid ja andnud enamlevinud küsimustele vastuseid läbi ringkirjade. Nende ringkirjade sisus kajastuvad olulisemad Rahandusministeeriumi seisukohad.

Skip to content