Küsimused

Portaali planeerimine.ee kaudu saab esitada küsimusi planeerimisseaduse kohta. Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul e-posti teel. Kui teema vajab pikemat käsitlust antakse sellest küsimuse esitajale teada ja küsimusele vastatakse nagu selgitustaotlusele 30 kalendripäeva jooksul.

Korduma kippuvad küsimused üldistatakse ja avaldatakse küsimuste-vastuste lehel. Küsimused on rühmitatud teemade kaupa: riigi planeerimise kohta esitatud küsimused, kohaliku omavalitsuse planeeringute kohta esitatud küsimused ning planeerimisseaduse rakendamise kohta esitatud küsimused. Viimase teema alla on koondatud ka need küsimused, mis puudutavad enne 1. juulit 2015 algatatud või koostatud planeeringuid.