Küsimused ja selgitused

Veebiportaali planeerimine.ee kaudu saab esitada küsimusi planeerimisseaduse kohta. Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul e-posti teel. Kui teema vajab pikemat käsitlust antakse sellest küsimuse esitajale teada ja küsimusele vastatakse nagu selgitustaotlusele 30 kalendripäeva jooksul.

Korduma kippuvad küsimused üldistatakse ja avaldatakse korduvate küsimuste lehel. Küsimused on rühmitatud teemade kaupa: detailplaneering ja projekteerimistingimused, detailplaneeringu koostamise kohustus, detailplaneeringute kehtivus ja kehtetuks tunnistamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine ja planeerimine, koostöö ja kaasamine, planeerimisseaduse rakendamine, planeeringu koostaja, üld- ja detailplaneeringud ning üldplaneeringut muutev detailplaneering. Rakendamise teema alla on koondatud ka need küsimused, mis puudutavad enne 1. juulit 2015 algatatud või koostatud planeeringuid.

Planeerimisseadus näeb ette erinevate planeeringuliikide menetlused erinevates seaduse peatükkides. Menetluse skeemide lehelt leiab nii üldplaneeringu kui ka detailplaneeringu menetluse skeemi. Detailplaneeringute menetluse kohta on koostatud neli skeemi vastavalt kas detailplaneering on üldplaneeringu kohane või üldplaneeringut muutev ja kas detailplaneeringut koostatakse koos või ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta. Menetluse skeemid on tõlgitud ka inglise keelde ja vene keelde. Skeemidel klikates avaneb A3 suuruses pdf formaadis dokument.

Rahandusministeerium on kohalikele omavalitsustele selgitanud aktuaalseid teemasid ja andnud enamlevinud küsimustele vastuseid läbi ringkirjade. Nende ringkirjade sisu ja olulisemad seisukohad on kajastatud selgitustena.

Skip to content