Ruumiline planeerimine

koristatudvili

Ruumiline planeerimine on teadlik väliskeskkonna kujundamine, mille kaudu luuakse eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut. Euroopa ruumilise planeerimise suunad, mida on järgitud ka Eesti süsteemi loomisel, on paika pandud muu hulgas Torremolinose hartas ja Barcelona Hartas.

Planeerimine ja planeeringud

Mõju hindamine planeerimisel

Maastikest meie ümber

Üleriigiline planeering

Riigi eriplaneering

Maakonnaplaneering

Kohaliku omavalitsuse planeeringud