Päästeameti roll planeeringute koostamisel

Ruumilise planeerimise põhiline ülesanne on aidata osapooltel kokku leppida konkreetse maa-ala arengu põhimõtetes ja tingimustes. Päästeameti ülesanne on turvalise elukeskkonna kujundamine ja hoidmine, ohtude ennetamine ning operatiivne ja professionaalne abistamine.

Päästeameti roll planeerimistegevuste juures on kirjeldatud Päästeamet poolt kokku pandud Ruumilise planeerimise käsiraamatus (2021).

Päästeamet planeeringute koostamisel:

  • osaleb ja nõustab planeeringulahenduse väljatöötamises ning annab seisukohti elukeskkonna turvalisuse tagamiseks;
  • kooskõlastab planeeringu enne planeeringu vastuvõtmist.

Päästeamet võib olla kaasatud ka keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud tegevustesse (nt algatamine, programmis osalemine, seisukoha esitamine).

Päästeameti küsimused ruumilises planeerimises:

  • Millised on planeeritavast ruumilahendusest ümbruskonnale tulenevad ohud ja riskid?
  • Millised on ümbruskonnast planeeritavale ruumilahendusele tulenevad ohud ja riskid?
  • Milline on planeeritava ruumilahenduse mõju päästetöö toimepidevusele?
  • Kas planeeritava ruumilahenduse puhul on tagatud päästetöö teostamise võimalikkus?
  • Milline on planeeritava ruumilahenduse vastavus tuleohutusnõuetele?

Päästeameti tegevusest planeerimisel saab lisaks lugeda Päästeamet kodulehelt. Detailplaneeringute kooskõlastamisega tegelevad ohutusjärelevalve büroo ametnikud.

Skip to content