NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
 4. 8. ALLIKAD

8. ALLIKAD

 1. Detailplaneeringute koostamise terviklik teoreetiline-praktiline ülevaade. Eesti Planeerijate Ühing; Eesti Arhitektide Liit ja Eesti Maastikuarhitektide Liit. Pärnu 2020. https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Detailplaneeringute-koostamise-terviklik-teoreetiline-praktiline-ulevaade.pdf
 2. Eesti arhitektuurivõistluste juhend. EAL 2013. http://www.arhliit.ee/arhitektuurivoistlused/voistluste-juhend/
 3. Eesti detailplaneeringute probleemide ja parendusvõimaluste analüüs. Civitta, Artes Terrae 2020. https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Lopparuanne_Detailplaneeringute-analuus.pdf
 4. Eesti inimarengu aruanne 2019/2020. Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud. https://www.kogu.ee/tegevus/olemus-ja-roll/eesti-inimarengu-aruanne/eesti-inimarengu-aruanne-2018-2019/
 5. Eesti väikeasulate uuring. https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/vaikeasulate-uuring/
 6. Euroopa ruumiloome eksperdirühma lõppraport ja soovitused. https://www.kul.ee/uuringud#arhitektuur
 7. Gehl, J., Linnad inimestele. Eesti Arhitektuurikeskus, 2017. https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/83914
 8. Kant, E. Eesti rahvastik ja asustus. Tartu 2007
 9. Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted. https://www.fin.ee/media/448/download
 10. Maailma Terviseorganisatsiooni soovitused kehalise aktiivsuse ja istuva eluviisi kohta. Lühiülevaade. Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor 2021. https://rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/7605/1/WHO_liikumine_2021.pdf
 11. Peterson, K., Kutsar, R., Metspalu, P., Vahtrus, S. ja Kalle, H. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat. https://www.envir.ee/sites/default/files/raamat_2017_final.pdf
 12. Planeerimise põhimõtete rakendamine. Rahandusministeerium 2016. https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Planeerimise-pohimotted_2016.pdf
 13. Rohevõrgustiku planeerimisjuhend. Keskkonnaagentuur, Hendrikson&Ko 2018. https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/rohev6rgustiku-planeerimisjuhend_20-04-18.pdf
 14. Ruumiloome (Vikipeedia) – https://et.wikipedia.org/wiki/Ruumiloome
 15. Ruumiloome ekspertrühma lõpparuanne (Ruumiloome ekspertrühm, Kultuuriministeerium, Riigikantselei 2018) https://www.kul.ee/uuringud#arhitektuur
 16. Ruumilise planeerimise roheline raamat. Rahandusministeerium 2020. https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Ruumilise-planeerimise-roheline-raamat.pdf
 17. Ruumiloome töörühma lõpparuanne. Rahandusministeerium 2019. https://www.fin.ee/media/6226/download
 18. Sall, M., Uustal, M., Peterson, K. 2012. Ökosüsteemiteenused. Ülevaade looduse pakutavatest hüvedest ja nende rahalisest väärtusest. Säästva Eesti Instituudi väljaanne nr 18, Tallinn 2012. https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/107834
 19. Sim, D., Pehme linn. Eesti Arhitektuurikeskus 2021. https://www.artun.ee/pehme-linn/
 20. Soovitused detailplaneeringu koostamiseks : abimaterjal kohaliku omavalitsuse töötajatele. Koostaja: Olav Remmelkoor. Keskkonnaministeerium, 2003. https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/20072
 21. Soovitused ruumilise planeerimise konsultatsioonihanke läbiviimiseks. EPÜ, RaM, 2018. https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Regionaalareng_poliitika/soovitused_ruumilise_planeerimise_hangete_labiviimiseks_2018-02-26.pdf
 22. Suunised ruumilise kahanemise analüüsimiseks ja kohandamise strateegia koostamiseks. Tallinna Tehnikaülikool, 2020. https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Suunised-ruumilise-kahanemise-analuusimiseks-ja-kohandamise-strateegia-koostamiseks.pdf
 23. Tuul, K. Linnahaljastus. Tallinn 2006. https://www.ester.ee/record=b2455500*est Uustal, M. Juhend elurikka linna planeerimiseks. SEI Tallinna väljaanne nr 22, Tallinn 2013. https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/112362
 24. Tühjeneva elukeskkonna kohandamise juhend. https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/tyhjeneva-keskkonna-juhend/
 25. Urban Street Design Guide. https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/

Tags , , , ,