Planeerimine algus slaid

Ruumilise planeerimise paremaks mõistmiseks ja abiks planeerimisel

Siit veebilehelt leiad vajalikud materjalid – nii planeerimisseaduse kui selle rakendusdokumentide selgitustena. Samuti ruumilise planeerimisega seonduvad juhendid ja selgitavad materjalid. Lehele oleme koondanud planeerimisega seonduvad korduma kippuvad küsimused, info koolituste kohta jne.
Kui tahad olla kursis portaalis uueneva infoga, telli Planeerimine.ee uudised e-postile!
NB! Kommentaaride lugemine ei asenda seaduse mõistmist!

Veebileht uueneb

Planeerimine.ee uueneb

Planeerimine.ee sai kuue aastaseks. Tehnoloogiamaailmas on see kõrge vanus. Otsustasime veebilehele anda uue väljanägemise ja korrigeerida ka lehe sisu. Loodetavasti meeldib!
> Veebilehel planeerimine.ee on ca 3000 unikaalset külastajat ühes kalendrikuus. Täname, et oled meiega!

eesti_mereala_planeering
EESTI MEREALA PLANEERINGU AVALIKUSTAMINE
8. november - 8. detsember 2021
Tutvustav arutelu 25. november 2021
previous arrow
next arrow

Kaasamine, osalemine, koosloome planeerimisel

8. detsembril 2021 toimub veebinar “Kaasamine, osalemine, koosloome planeerimisel”. Päevakava 09.00-09.15        Kogunemine ja avasõnad           09.15-09.50        Miks on kaasata ja osaleda vaja? Maris Jõgeva. Maris on pikaajaliselt tegelenud kodanikuühiskonna, vabaühenduste võimekuse, avatud valitsemise, kaasamise ja koosloome teemadega 09.50-10.25        Kaasamine, osalemine ja…

Detailplaneeringute asja- ja ajakohasuse hindamine

Rahandusministeerium koostöös Eesti Planeerijate Ühinguga korraldab 24. novembril kell 13 virtuaalse seminari „Detailplaneeringute asja- ja ajakohasuse hindamine“. Seminaril arutatakse: Mida teha, kui kohalik omavalitsus leiab, et detailplaneering on sisult aegunud? Millal kaotab detailplaneering oma sisulise mõju ja väärtuse? Millised välised…

Kutse virtuaalsele seminarile planeerimise digitaliseerumisest

Rahandusministeeriumi planeeringute osakond ja ESPON korraldavad virtuaalse seminari planeerimise digitaliseerumisest, mis toimub 24. novembril algusega 10.00 Registreerimine: Ürituse keskkond: MS Teams Kava: ESPONi uuringu () tulemuste tutvustus, mille eesmärk oli kaardistada planeerimise digitaliseerumise hetkeseis Euroopa liidu liikmesriikides. Ettekanne, kuidas…

8. novembrist kuni 8. detsembrini on mereala portaalis avalikustamisel Eesti mereala planeering

Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada majandust. Planeeringus käsitletakse erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued kasutusviisid, kus on olemas…

Müra käsitlemine üldplaneeringutes

Planeerimise eesmärk on luua eeldused kasutajasõbraliku ja turvalise elukeskkonna loomiseks. Väga oluline sealjuures on hinnata erinevate keskkonnamõjurite, sh müra mõju inimese tervisele ja heaolule kvaliteetse ruumi säilimisel ja tekkimisel. Üldiseks sihiks on võetud müra taseme vähendamine. See on reaalne vaid…

Skip to content