Seminar “Kitsenduste seadmine planeeringutega”

Kutsume Teid osalema Rahandusministeeriumi poolt korraldatud veebikoolitusel „Kitsenduste seadmine planeeringutega, sh üldplaneeringuga metsadele seatavad kitsendused“.

Seminar toimub 2. novembril 2020 kell 12.00 kuni 16.00 Zoom vahendusel. Seminaril teevad ettekande advokaadid Villy Lopman ja Karmen Pähkla advokaadibüroost RASK.

Registreerimine kuni 30. oktoober SIIN. Zoomi link saadetakse registreerunutele seminaripäeva hommikul.

Ettekandjatele on võimalik esitada küsimusi kirjalikult seminari ajal, kuid seminari sisukamaks läbiviimiseks ootame küsimusi ka ette. Neid saab esitada registreerimise vormil.

Loe edasi »

Üldplaneeringute töötubades keskenduti maalise asustuse maakasutus- ja ehitustingimuste seadmisele

Septembris toimusid taaskord üldplaneeringu töötoad kohalikele omavalitsustele – peale kevadisi veebikohtumisi saime taas füüsiliselt kokku tulla ning seda võimalust kasutasid paljud üldplaneeringute koostajad üle Eesti (kokku pea 80 osalejat viies toimumispaigas). Töötubadesse olid seekord ekspertidena kaasatud omavalitsusi nõustavate konsultatsiooniettevõtete spetsialistid Teele Nigola (AS Kobras), Heiki Kalber (Artes Terrae OÜ), Kerttu Kõll (Sfäär Planeeringud OÜ), Pille Metspalu (Hendrikson ja Ko OÜ) ning Anni Konsap (Skepast ja Puhkim OÜ), kes tutvustasid oma töö käigus väljatöötatud lahendusi ja üleskerkinud praktilisi küsimusi. Seekord kohtumisime töötubade programmi raames juba kaheksandat korda, üks ring töötubasid ootab novembrikuus veel ees.

Loe edasi »

Otsime omavalitsust, kes sooviks osaleda rohevõrgustiku toimivuse analüüsis!

Keskkonnaagentuur koos partneritega koostas 2018. aastal rohevõrgustiku planeerimisjuhendi, mis keskendub ennekõike üldplaneeringutes rohevõrgustiku kavandamisele (materjalid on leitavad siit). Loodetavasti on juhend üldplaneeringute koostamisel leidnud aktiivset kasutust rohevõrgustiku toimivuse hindamisel ja rohevõrgustiku kavandamisel.

Juhendi koostamisel viidi läbi rohevõrgustiku toimimise analüüs Harju- ja Pärnumaal. Nüüd on astutud samm edasi ja hetkel on Keskkonnaagentuuril koostamisel üle-eestiline maakonnaplaneeringutes kavandatud rohevõrgustiku toimimise analüüs. Töö raames soovitakse lisaks maakonnaplaneeringute rohevõrgustikule analüüsida ka mõne omavalitsuse üldplaneeringu rohevõrgustikku. Kasu on kahepoolne – Keskkonnaagentuur saab timmida rohevõrgustiku toimivuse hindamise metoodikat, omavalitsus saab häid ettepanekuid oma koostamisel olevas üldplaneeringus rohevõrgustiku paremaks kavandamiseks. Töö valmib detsembris 2020.

Analüüsis on oodatud osalema omavalitsused, kus on koostamisel üldplaneering ja kus tegeletakse või soovitakse tegeleda rohevõrgustiku teemadega.

Osalemissoovi või küsimuste korral palun kirjuta Eleri Kautlenbachile (eleri.kautlenbach@fin.ee) hiljemalt 09.10.2020. Kirjas palun lühidalt kirjutada, kas on teadaolevaid (või arvatavaid) rohevõrgustiku toimivuse probleeme (nt karjäärist, teest vms tulenev võimalik võrgustiku katkestus, elamuehituse surve jmt).

Põhjendamine ja kaalutlemine üldplaneeringus

Kutsume Teid osalema Rahandusministeeriumi poolt korraldatud veebikoolitusel „Põhjendamine ja kaalutlemine üldplaneeringus“.

Seminar toimub Zoom vahendusel 8. oktoobril 2020 kell 10.00 kuni 15.00.

Seminari peaesineja on RISTAL KEBA PARTNERID advokaat Raul Keba.

Loe edasi »

Vabariigi Valitsus uuendas üleriigilise planeeringu “Eesti 2030+” elluviimise tegevuskava

Riigihalduse minister tutvustas Vabariigi Valitsuse 13.08.2020 istungil üleriigilise planeeringu ja maakonnaplaneeringute elluviimise ülevaadet. Rahandusministeeriumis valminud ülevaates on kirjeldatud planeeringu „Eesti 2030+“ elluviimist läbi täpsemate planeeringute. Ülevaates kirjeldatakse üleriigilise planeeringu elluviimist maakonnaplaneeringute ning mereala planeeringute kaudu ning nendes käsitletud olulisemaid valdkondi. Eraldi kirjeldatakse üldplaneeringute koostamise protsessi tähtsust. Tutvustatakse maakasutuses toimunud ja toimuvaid olulisi muudatusi, samuti täpsemate riiklike planeeringute koostamise vajadusi.

Tuginedes eelnevale koostööle teiste ministeeriumitega uuendati ülevaatamise käigus Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega ka üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ tegevuskava.

Valitsus tegi ülevaatele tuginedes Rahandusministeeriumile ülesandeks alustada ettevalmistusi uue üleriigilise planeeringu koostamise algatamiseks 2022. aastal.

Eesti, EL ja OECD otsivad uusi võimalusi väheneva elanike arvuga piirkondade arendamiseks

Eesti eksperdid koostöös OECD ja Euroopa Komisjoniga asuvad otsima uudseid võimalusi maapiirkondade ja kahanevate linnade väheneva rahvaarvuga kohanemiseks. Koostööprojekti eesmärk on analüüsida Eestis väheneva rahvaarvuga piirkondade probleemide lahendamise viise ja pakkuda vajadusel välja täiendavaid võimalusi muutunud oludega kohanemiseks.

Loe lähemalt rahandusministeeriumi uudiste lehelt.

Tule mereplaneeringu arutelule

17.-19. augustini ootame kõiki huvilisi Eesti esimese riikliku mereala planeeringu avalikele aruteludele. Tule kohale või vaata arutelu veebis! Planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

  • 17.08 algusega kl 16 Harjumaa Proto avastustehases (Peetri 10, Noblessner, Tallinn). Ülekannet saab vaadata siit.
  • 18.08 algusega kl 16 Saaremaa Kuressaare Kultuurivara saalis (Tallinna 6, Kuressaare, Saaremaa). Ülekannet saab vaadata siit.
  • 19.08 algusega kl 15 Lääne- ja Ida-Virumaa Saka mõisa Meretornis (Saka, Toila vald). Ülekannet saab vaadata siit.

Arutelu ajal saab veebis osaledes küsimused edastada meilile Eleri.Kautlenbach@fin.ee. Lisainfot Eesti mereala portaalist.

Üldplaneeringul on oluline roll toimivate liikuvuslahenduste ja ühenduste kavandamisel

Juunis toimus järjekordne üldplaneeringu koostamise praktiliste töötubade seeria kohalikele omavalitsustele – seekord oli tegu praktiliste töötubadega, mille fookuses olid liikuvuse ja ühendustega seotud teemad. Töötuba pealkirjaga “Ühendused” oli järjekorras juba seitsmes.

Praktilises töötoa formaadis ei ole ekspertide teoreetilisi ettekanded, küll aga jagavad nad oma teadmisi ja kogemusi aruteludes ja vastavad osalejate küsimustele. Seekordsesse töötubade sarja andsid oma panuse liikuvuseksperdid Mari Jüssi ja Kaur Sarv ning Maanteeametist Marek Lind. Kõik juunikuised töötoad viidi läbi veebikeskkonnas Zoom.us.

Loe edasi »

Valitsus otsustas 2+2 reeglit muuta

Valitsus otsustas alates 19. juunist 2020 (Vabariigi Valitsuse 18.06.2020 korraldus nr 218) asendada 2+2 reegli inimeste hajutamise nõudega. See tähendab, et jätkuvalt tuleb hoida inimeste vahel turvalist distantsi, kuid 2+2 reegli kohustuslikus korras täitmist riik enam ei nõua.

On oluline, et planeeringute avalikustamistel oleksid korraldaja poolt kasutusele võetud viiruse levikut ennetavad meetmed. Turvalise distantsi eesmärk on tagada avalikustamistel osalevate inimeste tervise ohutus.

Rohkem infot kriis.ee kodulehel.