Digiarendused

Planeeringute koostamisel luuakse maa-ala terviklik ruumilahendus, mis on aluseks järgnevatele tegevustele piirkonna arendamisel ning olemasolevate väärtuste säilitamisel. Eestis kehtestatakse aastas enam kui 600 detailplaneeringute. Sellele lisanduvad liigilt üldisemad planeeringud – üldplaneeringud, eriplaneeringud ja teised riigi tasandi planeeringud.

Planeeringutes sisaldub väärtuslik info, mida kasutavad erinevad osapooled mitmetes toimingutes – ehitusprojektide ja tegevuslubade koostamisel, katastritoimingute tegemisel, aga ka näiteks maa maksustamise alusandmetena või raiete planeerimisel.

Rahandusministeerium viib läbi tegevusi planeeringute valdkonna digiteerimiseks. Planeeringutes esitatav info peab olema hõlpsasti kättesaadav, arusaadav ja kasutatav. Planeeringute digitaalse menetlemise kaudu tuleb ellu viia muudatused planeeringuprotsesside lihtsustamiseks, võimaldades planeeringute koostamisel keskenduda olulisimale – piirkonna jaoks sobivaima ruumilahenduse leidmisele.

Digiarendused:

Planeeringute digilahenduste arenduse ajakava

Skip to content