Digiarendused

Planeeringute koostamisel luuakse maa-ala terviklik ruumilahendus, mis on aluseks järgnevatele tegevustele piirkonna arendamisel ning olemasolevate väärtuste säilitamisel. Eestis kehtestatakse aastas enam kui 600 detailplaneeringut. Sellele lisanduvad liigilt üldisemad planeeringud – üldplaneeringud, eriplaneeringud ja teised riigi tasandi planeeringud.

Planeeringutes sisaldub väärtuslik info, mida kasutavad erinevad osapooled mitmetes toimingutes – ehitusprojektide koostamisel ja tegevuslubade väljaandmisel, katastritoimingute tegemisel, aga ka näiteks maa maksustamise alusandmetena või raiete planeerimisel.

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tegeleb planeeringute valdkonna digiteerimisega. Planeeringutes esitatav info peab olema hõlpsasti kättesaadav, arusaadav ja kasutatav. Planeeringute digitaalse menetlemise kaudu tuleb ellu viia muudatused planeeringuprotsesside lihtsustamiseks, võimaldades planeeringute koostamisel keskenduda olulisimale – leida piirkonna jaoks sobivaim ruumilahendus.

Digiarendused:

Digiarenduste tegevuskava
Skip to content