Digiarendused

Planeeringute koostamisel luuakse maa-ala terviklik ruumilahendus, mis on aluseks järgnevatele tegevustele piirkonna arendamisel ning olemasolevate väärtuste säilitamisel. Eestis kehtestatakse aastas enam kui 600 detailplaneeringut. Sellele lisanduvad liigilt üldisemad planeeringud – üldplaneeringud, eriplaneeringud ja teised riigi tasandi planeeringud.

Planeeringutes sisaldub väärtuslik info, mida kasutavad erinevad osapooled mitmetes toimingutes – ehitusprojektide koostamisel ja tegevuslubade väljaandmisel, katastritoimingute tegemisel, aga ka näiteks maa maksustamise alusandmetena või raiete planeerimisel.

Rahandusministeerium tegeleb planeeringute valdkonna digiteerimisega. Planeeringutes esitatav info peab olema hõlpsasti kättesaadav, arusaadav ja kasutatav. Planeeringute digitaalse menetlemise kaudu tuleb ellu viia muudatused planeeringuprotsesside lihtsustamiseks, võimaldades planeeringute koostamisel keskenduda olulisimale – leida piirkonna jaoks sobivaim ruumilahendus.

Digiarendused:

Planeeringute digilahenduste arenduse ajakava

Skip to content