Juhendid ja uuringud

Ruumiline planeerimine annab geograafilise väljundi ühiskonna majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja keskkonnapoliitikale. Ruumiline planeerimine on suunatud tasakaalustatud regionaalse arengu saavutamisele ja ruumi füüsilisele organiseerimisele vastavalt üldisele strateegiale. Ruumilise planeerimise eesmärk on võimaldada erinevate huvide, vajaduste ning avalike hüvede kaalumise ja harmoniseerimise kaudu terviklikku ja sidusat ruumilist arengut, arvestades keskkonnakaitset, loodusvarade säästlikku kasutust ning kultuuripärandi säilimist ja kaitset ning arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

Juhendid

Selleks, et teha kvaliteetsemaid planeeringuid, on erinevad osapooled koostanud mitmeid juhendeid, mis suunavad otsuse tegijat leidma paremaid ruumilahendusi.

Uuringud

Ruumilise planeerimise edendamiseks on läbi viidud mitmeid uuringuid. Olulisemad nendest on koondatud siia lehele.

Skip to content