Juhendid ja uuringud

Ruumiline planeerimine ehk meid ümbritseva ruumi kujundamine on eelkõige kohaliku omavalitsuse otsustuspädevuses. Selleks, et saada paremat tulemust, on erinevad osapooled koostanud mitmeid juhendeid ja uuringuid, mis aitavad otsuse tegijat.