Planeeringute andmekogu

Rahandusministeerium on välja arendamas üleriigilist ühtset planeeringute andmekogu (PLANK), mis koondab kokku kõik kehtestatud planeeringud. Andmekogu lihtsustab ja kiirendab planeeringute andmetele ligipääsu, millest on huvitatud erinevad ametiasutused, ettevõtjad ja elanikud. Keskne andmekogu tagab andmete õigsuse ning võimaldab erinevatel huvipooltel olla kindlad, et kättesaadav planeering on kõige kaasaegsem ja selle põhjal saab hakata näiteks koostama ehitusprojekti.

Arendatav andmekogu teeb suure hüppe edasi planeeringute andmete digitaliseerimise valdkonnas. Andmete paremaks töötlemiseks, kättesaadavamaks tegemiseks ja kasutamiseks teistes infosüsteemides tuleb esitatavad andmed vormindada masinloetavamal kujul. Sellega kaasnevad standardiseeritud vormistusnõuded, mis tagavad efektiivsema, tulemuslikuma andmete pärimise ja kasutamise ning kokkuvõttes pikendab see planeeringuandmete elukaart.

Täpsema analüüsi andmekogu loomise vajadusest leiab siit: Reach-U ja Civitta Eesti AS 2019

Projekt “Riigi ja kohalike omavalitsuste planeeringute andmekogu” on rahastatud Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Ajakava

Arendustööd on jaotatud üheksasse etappi, mis viidi läbi 2021 aasta jooksul. Peale valmimist teostatakse turvatestimine ning antakse viimane lihv enne avalikustamist. Paralleelselt uuendatakse vormistusnõuete määrust, koostatakse juhendeid ning hakatakse sihtrühma koolitama andmekogu kasutamise osas. Andmekogu muutub kohustuslikuks 2022 1. november.

Ajakava

Avalikustamine

Andmekogu avalikustatakse august/september 2022. Selleks ajaks on tekitatud valmidus andmekogusse kanda kehtestatud planeeringud ja seeläbi parandada planeeringute kättesaadavust. Varasemalt kehtestatud planeeringute puhul on eesmärk järk-järgult liikuda nende digitaliseerimise suunas ja teha samuti andmekogu kaudu kättesaadavaks. Siinkohal on väga oluline roll kohalikel omavalitsustel, kellega koos viiakse läbi digiteerimise sammud.

Planeeringute andmekogu veebiaadress:

www.planeeringud.ee

Juurutamine

Peale andmekogu avalikustamist viiakse läbi erinevate sihtrühmade koolitused. Koolitatakse KOV ametnikke ja planeerimiskonsultante.

Planeeringu andmekogu kasutamise ja andmete vormistamise juhendid (täiendamisel) leiab siit: PLANK juhendid

Soovid lisainfot?

Arendustöödesse on kaasatud erinevad huvitatud osapooled, kellede seas on planeeringute esitajad ja koostajad. Kui soovid samuti arendustöödes kaasa rääkida või küsida täiendavat infot, siis võta ühendust PLANK tooteomanikuga:
Kermo Mägi
kermo.magi@fin.ee

Skip to content