Planeeringute andmekogu

Rahandusministeerium on valmis saanud üleriigilise ühtse planeeringute andmekogu (PLANK), mis koondab kokku kõik kehtestatud planeeringud. Andmekogu lihtsustab ja kiirendab planeeringute andmetele ligipääsu, millest on huvitatud erinevad ametiasutused, ettevõtjad ja elanikud. Keskne andmekogu tagab andmete õigsuse ning võimaldab erinevatel huvipooltel olla kindlad, et kättesaadav planeering on kõige kaasaegsem ja selle põhjal saab hakata näiteks koostama ehitusprojekti. 1.novembrist 2022 on kohustuslik kõik kehtestatavad planeeringud esitada juba uude keskkonda. Teate detailplaneeringu kehtestamise kohta tuleb saata planeeringu koostamise korraldaja valdkonna eest vastutavale ministrile ja maakatastri pidajale 14 päeva jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

Andmekogu teeb suure hüppe edasi planeeringute andmete digitaliseerimise valdkonnas. Andmete paremaks töötlemiseks, kättesaadavamaks tegemiseks ja kasutamiseks teistes infosüsteemides tuleb esitatavad andmed vormindada masinloetavamal kujul. Sellega kaasnevad standardiseeritud vormistusnõuded, mis tagavad efektiivsema, tulemuslikuma andmete pärimise ja kasutamise ning kokkuvõttes pikendab see planeeringuandmete elukaart.

Täpsema analüüsi andmekogu loomise vajadusest leiab siit: Reach-U ja Civitta Eesti AS 2019

Projekt “Riigi ja kohalike omavalitsuste planeeringute andmekogu” on rahastatud Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Planeeringute andmekogu veebiaadress:

www.planeeringud.ee

Juhendid

Planeeringu andmekogu kasutamise ja andmete vormistamise juhendid leiab siit: PLANK juhendid

Küsimused ja ettepanekud

Kui soovid planeeringute vormistamise või andmekogu kasutamise osas lisainfot, siis võta ühendust andmekogu kasutajatoega:
tugi@e-ehitus.ee

Meediakajastused

19.10.2022 Lääne Elu artikkel: Kermo Mägi: planeeringute andmekogu – esimene samm valdkonna digitaliseerimisel

17.10.2022 Ehitusuudised.ee: Kehtestatud planeeringud nüüd leitavad digikujul

17.10.2022 Lounaeestlane.ee: Minister Solman: planeeringud tuleb edaspidi esitada avalikku veebikeskkonda

17.10.2022 Otepaa.ee: Solman: planeeringud tuleb edaspidi esitada avalikku veebikeskkonda

10.10.2022 Rahandusministeeriumi blogi postitus: Planeeringute andmekogu – esimene samm valdkonna digitaliseerimisel

10.10.2022 Kinnisvarauudised.ee: Üleriigiline planeeringute andmekogu valmis

Skip to content