NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 5. DETAILPLANEERINGU RUUM...
  5. 5.2. RUUMILAHENDUSE KUJUN...
  6. 5.2.1. AJAKOHASUSE TAGAMI...
  7. 5.2.1.4. SÄÄSTLIKUD LAHENDUSED HOONESTUSE PLANEERIMISEL

5.2.1.4. SÄÄSTLIKUD LAHENDUSED HOONESTUSE PLANEERIMISEL

Planeeringu koostamisel arvestada ja eelistada säästlikke lahendusi ehitatud keskkonna1Otstarbeka, mõistliku ja säästliku maakasutuse põhimõte (PlanS §12). Ehitatud keskkond on sarnaselt looduskeskkonna ja -varadega meie rahvusliku rikkuse oluline osa – eriilmeline ja mitmekesine kultuurmaastik, mida kasutame ja arendame säästlikult ja jätkusuutlikult, hoides ja kasvatades selle väärtusi. Vt Planeerimise põhimõtete rakendamine, lk 12 https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Planeerimise-pohimotted_2016.pdf, sh hoone eluringil ehitamisest lammutamiseni – nii ehitusmaterjalide valikul, hoone ehitamisel, hoone energiatarbes kui ka hoone paiknemises ja logistikas. Säästlik lahendus on ka kestlik ehk jätkusuutlik ja elujõuline. Kuna kõige kestlikum on kasutuses hoida juba olemasolevat ehitist, siis hoonete võimalikult ulatuslikum taaskasutamine on suurim keskkonnaalane võit Lisaks sellele tuleks detailplaneeringutes ette näha, et uued majad projekteeritakse võimalikult pikaealisteks . See tähendab muuhulgas, et hoone peaks võimaldama kasutusviiside olulist muutumist tulevikus. Näiteks lasteaiad, mida võib vastavalt vajadusele muuta noortekeskusteks, huvikoolideks või ka hooldekodudeks.

Tags , , , ,