Planeeringute menetluse infosüsteem

Digilahendustega on võimalik muuta planeeringute koostamist kiiremaks, efektiivsemaks ja kaasavamaks.

2020. aastal viidi Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös läbi planeeringute menetluse infosüsteemi eelanalüüs. Töö eesmärk oli selgitada välja kasutajate vajadused planeeringute menetlemisel ning leida parimad võimalused planeeringute menetlemiseks kasutatava ühtse planeeringute menetluse infosüsteemi loomiseks. CGI Eesti juhtimisel läbi viidud analüüsis näidati ära nii sisulised kui ka infotehnoloogilised lahendused planeeringumenetluste tõhustamiseks.

2021. aastal otsib Rahandusministeerium võimalused detailanalüüsi läbi viimiseks, et selgitada täpsemalt välja menetluse infosüsteemi arendamisega seotud olulised asjaolud. Kaardistatakse osapoolte täpsed vajadused infosüsteemi kasutamiseks ning olemasolevate infotehnoloogiliste komponentide taaskasutamise võimalused.

Prognoositavalt 2022. aasta I kvartalis otsustatakse, kas ja millisel kujul on otstarbekas planeeringute menetluse infosüsteemi loomine ning leitakse rahastus infosüsteemi arendamiseks

Skip to content