Taastuvenergia

Energiakriisist tulenevalt ning kliimaeesmärke arvestades on vaja Eestis taastuvenergia tootmist arendada võimalikult kiiresti. Ühest küljest aitab see vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest ja teisest küljest kiirendada majanduse dekarboniseerimist.

29 kohalikul omavalitsusel on koostamisel või juba kehtestatud tuuleenergeetikat kavandatavad planeeringud. Ülevaate kohalikest omavalitsusest, kus on koostamisel tuuleenergeetikat kavandatavad üldplaneeringud ja/või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud, leiab KAARDIRAKENDUSELT.

Tuuleenergeetika ümarlaud

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi algatusel kutsuti kokku tuuleenergeetika ümarlaud, kus osalevad kohalikud omavalitsused ja tuuleparkide kavandamisega seotud riigiasutused. Ümarlaua eesmärk on hoida tuuleenergeetika kavandamisega seotud asutusi ühtses inforuumis, kus kohalikud omavalitsused saavad jagada oma parimaid praktikaid ning küsida küsimusi vastavatelt ametiasutustelt.

Toimunud tuuleenergeetika ümarlaua materjalidega saab tutvuda siin.

Juhendmaterjal

2022. aastal valmis ministeeriumi tellimusel „Tuulepargi planeeringu ja KSH (KMH täpsusega) lähtekohtade analüüs“. Töö tulemusel koostati suunised tuulepargi planeeringu ja selle KSH lähteseisukohtade ja KSH programmi koostamiseks.

Skip to content