NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 4. DETAILPLANEERINGU LÄHT...
  5. 4.1. PÕHIMÕTTED JA VÄÄRTUSED

4.1. PÕHIMÕTTED JA VÄÄRTUSED

Planeering ei kujuta endast väärtust iseeneses. Planeeringu koostamise mõte pole planeeringu kui dokumendi vorm vaid sisu. Planeering on väärtuste ja arvamuste kaalumise vaheetapp idee, idee teostamiseks vajaliku maa kasutamise tingimuste ja ehitamise vahel.

Ehitamine või maa kasutamine parimal võimalikul moel on positiivne eesmärk, miks planeeringut tehakse. Kuna planeerimissüsteem ja selle seosed ehitamisega on suunatud üldisemalt üksikule, siis peabki planeering olema üldisem, suurema mänguruumiga ning piirduma kokkuleppega põhjendatud olulistes huvides. See lubab, kuid samas ka nõuab detailsemate ruumiotsuste tegemise võimaldamist ehitusprojektiga.

Peatükid

Tags , , , ,