NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 5. DETAILPLANEERINGU RUUM...
  5. 5.2. RUUMILAHENDUSE KUJUN...
  6. 5.2.1. AJAKOHASUSE TAGAMI...
  7. 5.2.1.3. INFOTEHNOLOOGIA JA TARGA LINNA TEMAATIKA

5.2.1.3. INFOTEHNOLOOGIA JA TARGA LINNA TEMAATIKA

Infotehnoloogilised lahendused mobiilsuse, transpordi või avalike teenuste paremaks muutmisel arenevad kiiresti ning uute ja nutikate tehnoloogiate põhjal saab muuta tulevikulinnad inimsõbralikumaks, säästlikumaks ning meeldivaks keskkonnaks. Tarka linna on defineeritud kui inimväärtuste, sotsiaalse kapitali ja infotehnoloogia infrastruktuuri sidumist, mis võimaldaks jätkusuutlikku majandusarengut ja elukvaliteedi tõusu. Lisaks nähakse ka kliimaeesmärkide täitmise võimalust ja lahendusi rahvastiku kasvamisest, vananemisest ja linnastumisest tulenevatele väljakutsetele.

Tark linn on koht, kus mitmed informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused on integreeritud selleks, et tagada efektiivsem ressursikasutus ja madalamad emissioonid, kuid samas täita elanike vajadusi ning tõsta nende elukvaliteeti. See puudutab paljusid linna valdkondi, sh transport, energia, ringmajandus, tervishoid, hooned, linnaplaneering jm1Näide Hollandist, kuhu innovatsioon targas linnas võiks suunduda: Säästlik süsteem – päikeseenergia kasutamine teemaastiku helendavates märgistes. https://www.studioroosegaarde.net/project/smart-highway. Üheks eesmärgiks on näiteks teede kohandamine isejuhtivatele autodele ja sõidujagamisest lähtudes, nähes tänaste parkimiskohtade linnaruumis ette pigem kohti autode peatumiseks.

Planeeringute puhul on üheks väljundiks ka ruumiandmete kasutus nt millised kohad on elanike jaoks olulised ja meeldivad ning lähtudes sellest saab kohalik omavalitsus kujundada linnaruumi mõjutavaid otsuseid, sh arvestada kogukonna arvamust detailplaneeringute lahenduste koostamisel.

Tags , , , ,