Tuulepargi planeeringu ja KSH (KMH täpsusega) lähtekohtade analüüs

Ministeerium tellis 2022. aastal uuringu „Tuulepargi planeeringu ja KSH
(KMH täpsusega) lähtekohtade analüüs“. Töö tulemusel koostati suunised tuulepargi planeeringu ja selle KSH lähteseisukohtade ja KSH programmi koostamiseks.

Töö on leitav SIIT

Skip to content