Menetluse skeemid

Planeerimisseadus näeb ette erinevate planeeringuliikide menetlused erinevates seaduse peatükkides. Sellelt lehelt leiab nii üldplaneeringu kui ka detailplaneeringu menetluse skeemi. Detailplaneeringute menetluse kohta on koostatud neli skeemi vastavalt kas üldplaneeringu järgne või üldplaneeringut muutev ja kas koos või ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta. Skeemid on abiks korrektse planeerimisprotsessi läbiviimisel, kuid küsimuste või täpsema huvi korral tuleb tutvuda seaduse sätetega. Skeemid on vormistatud pdf-dokumentidena, paberi suurus A3.

 

Üldplaneeringu menetluse skeem

Detailplaneeringu menetluse skeem ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta

DP menetluse skeem

Detailplaneeringu menetluse skeem koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse skeem ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse skeem koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega