Muinsuskaitse ja kultuuripärand üldplaneeringutes

Korrastatud ja hoitud kultuuriväärtused loovad parema ja atraktiivsema elukeskkonna, mis aitab kaasa elukvaliteedi tõusule, loob töökohti, elavdab majandust ja kasvatab piirkonna konkurentsivõimet. Kultuuripärandi väärtustamine, arendamine ja säilitamine on ühtaegu nii ühiskonna ühine kohustus kui ka võimalus.

Üldplaneeringu koostamisel on oluline arvestada kultuuripärandiga kui avaliku väärtusega ja nende säilimise ja kasutuses hoidmise toetamiseks teha koostööd Muinsuskaitseametiga. Koostöö hõlbustamiseks on Muinsuskaitseamet koostanud juhendi kohalikele omavalitsustele linna/valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta. Lisaks on kindlasti abi ka 19. mail 2021 toimunud veebinari “Üldplaneering ja riiklik kultuuripärand” (Muinsuskaitseameti FB leht) järelvaatamisest, veebinari ettekanded on kättesaadavad koolitusmaterjalide lehelt.

Muinsuskaitseamet soovitab muuhulgas kasutada varasemaid uuringuid, sealhulgas nii ruumilise planeerimise alaseid soovitusi kui ka Eesti Vabaõhumuuseumi ja Muinsuskaitseameti tellitud uuringuid. Viimased on enamasti leitavad Muinsuskaitseameti arhiivist (Pikk 2, Tallinn), enamik neist on digitaalselt olemas ka Muinsuskaitseameti kodulehel ja registris:

Muinsuskaitseamet pärandivaldkonna eksperdi ja väärtustajana on planeerimisprotsessides avatud ja koostööaldis! Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Muinsuskaitseameti maakonnanõuniku, valdkonna juhi ja nõuniku poole, kontaktid leiab Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Skip to content