Hiiu mereala ruumianalüüs

Rahandusministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel viidi läbi ruumiline eelanalüüs Hiiu merealal tuuleenergeetika alade planeerimiseks. Ruumianalüüsi teostas AB Artes Terrae OÜ.

Ruumilise analüüsi käigus selgitati olemasolevatele andmetele tuginedes välja, kas ja kus Hiiu merealal on põhimõtteliselt võimalik kavandada tuuleenergeetika alasid ning millise planeeringuliigiga neid, sh ühendusi, oleks töö teostaja hinnangul otstarbekam planeerida. Analüüsimisel arvestati tänase parima teadmise kohaseid ja riigi arengute vaates olulisemaid looduslikke, tehnilisi, majanduslikke jms asjaolusid.

Ruumianalüüsis ei piirutud Hiiu maakonna merealaga vaid laiendati uurimisala ka Eesti majandusvööndisse. Ruumianalüüsis eristusid tuuleenergeetika planeerimiseks kaks kõige sobilikumat asukohta meres – 137 km2 suurune ala Hiiu mereala lõunaservas ning 745 km2 ala läänes, teisel pool rahvusvahelist laevateed Eesti majandusvööndi tagumisel piiril, mis võib olla sobilik ujuvtuulikute jaoks.

Analüüs on riigile sisendiks otsustamaks, kas algatada Hiiu merealal tuuleenergeetika arendamiseks planeeringut. Seega analüüs indikeerib tuuleenergeetika arendamiseks sobilikke alasid, kuid alles planeerimisprotsessis, kui see algatatakse, selgub, kas ja kus sobilikud alad saavad olema. Näiteks planeerimisprotsessis võib täpsustuda tuuleenergeetika alade suurus ja paiknemine ning täiendavate uuringute vajadus. Samuti  on täpsustumas rahvusvahelise tähtsusega linnualad, mis omakorda võivad muuta tuuleparkidele sobilike alade piire.

Skip to content