ORME määruse ajakohastamise analüüs

Vabariigi Valitsuse 01.10.2015 määruse nr 102 „Olulise ruumilise mõjuga ehitiste
nimekiri
“ ajakohastamise analüüs“ on koostatud eesmärgiga hinnata olulise ruumilise
mõjuga ehitiste nimekirja asja- ja ajakohasust, sealhulgas ammendava või avatud
nimekirja vajadust ning teha põhjendatud ettepanekuid olulise ruumilise mõjuga
ehitiste nimekirja täiendamiseks ja muutmiseks.

Analüüs põhineb veebiotsingutega leitud teabel, kohtupraktika analüüsil,
välisekspertidelt saadud kirjalikul informatsioonil, teaduskirjanduse lühianalüüsil ja
koostajate praktilisel kogemusel.

Analüüsiga on võimalik tutvuda SIIN

Skip to content