Tühjeneva elukeskkonna kohandamise juhend

2020. aastal viidi läbi uuring kahaneva rahvastikuga piirkondade elukeskkonna kaardistamiseks ja kohandamiseks vastavaks elanike arvule ning nende vajadustele. Uuringu koostamist korraldas Rahandusministeerium tühjenevate korterelamute pilootprojekti raames, mis viiakse läbi koostöös teiste ministeeriumite ja kolme kohaliku omavalitsusega. Projektis piloteeritakse planeeringulisi, õiguslikke, kommunikatiivseid ja muid vajalikke lahendusi elanike ümberpaigutamiseks jätkusuutlikesse korterelamutesse ning tühjana seisvate, osalt eraomandis olevate korteritega elamute lammutamiseks.

Projekti eesmärk on välja töötada abinõud tühjade ja pooltühjade korterelamute probleemi lahendamiseks nii kohalikele omavalitsustele kui ka kohalikele elanikele. Projektiga luuakse nn tööriistakast, millest kohalikud omavalitsused saavad vastavalt vajadusele võtta vajalikke vahendeid, et lahendada ja võimalikult varakult ennetada tühjenevate kortermajade probleemi oma piirkonnas. Valikus on õiguslikud toimingud, konkreetsed sammud elanike ümber kolimiseks, suhtlemissoovitused jpm. Analüüsitakse ka rahastamise ja õigusaktide muutmise vajadusi ning töötatakse välja vastavad ettepanekud. Kohalikud omavalitsused saavad kasutusse teadmiste baasi, et rahvastiku muutusi arvestades planeerida ja ellu viia elamumajanduse ümberkorraldusega seotud tegevusi. Missiooniks on atraktiivse ja turvalise elukeskkonna tagamine kõikjal Eestis.

Uuringu tulemusel valmis juhend, “Suunised ruumilise kahanemise analüüsimiseks ja kohandamise strateegia koostamiseks” mis on mõeldud kohalikule omavalitsusele ruumilise kahanemise ilmingute, eelkõige eluhoonete tühjenemise, prognoosimiseks ning kaardistamiseks. Juhend annab ülevaate kahanemise ilmingute kaardistamiseks vajalike andmekogude leidmiseks ning kasutamiseks kui ka juhised andmete analüüsi alusel ruumilise kohandamise strateegia koostamiseks. Ruumilise kohandamise strateegia on tegevuste aluseks elukeskkonna kohandamiseks elanike arvule ning vajadustele vastavaks.

Uuringu juurde kuuluvad kaks lisa: Lisa 1. Ülevaade kahanemisega kohanemise rahvusvahelistest näidetest; Lisa 2. Maastikuanalüüsi juhend.

Uuringu raames on tehtud kahes Ida-Viru omavalitsuses ruumilise kahanemise analüüs koos mitme stsenaariumi koostamisega (Kohtla-Järve ruumilise kahanemise analüüsi kokkuvõteLüganuse valla ruumilise kahanemise analüüsi kokkuvõte), et kuidas KOV võib kohandada elukeskkonda arvestades elanikkonna kahanemisega. Valga vallas olid enne projekti algust juba koostatud ruumilise kahanemise stsenaariumid, projekti raames sai valmis Valga valla korterelamute uuring ja nende jätkusuutlikkuse analüüs.

Jätku-uuringuna on TalTech/SPINUni uurijate koostööna valminud üleriigiline analüüs „Tühjenemise mustrid: rahvastiku kahanemise mõju elamufondile ja elamute kasutusest väljalangemisele“, mida koostajad esitlesid 18. veebruaril 2022 toimunud Rahandusministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühisel veebinaril koos OECD eksperdirühma uuringuga „Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis“.

Uuringute tulemuste tutvustusi meedias:

Skip to content