Ruumilise planeerimise roheline raamat

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhtimisel on koostamisel ruumilise planeerimise roheline raamat.

Roheline raamat on poliitikakujundamise dokument, mille eesmärk on analüüsida valdkonna probleemkohti ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Rohelisele raamatule võivad vajadusel ja valmisoleku korral järgneda seadusemuudatused, juhendmaterjalid või institutsionaalsed ümberkorraldused.

Tegevuse esimene tutvustus toimus 1. novembril 2017 Tartu Maavalitsuses. 1. novembri slaidid on kättesaadavad siin: SLAIDID

Teine arutelu rohelise raamatu koostamise raames toimus 3. aprillil 2018 Tallinnas. 3. aprilli slaidid on kättesaadavad siin: SLAIDID

Ruumilise planeerimise rohelise raamatu töödokument märtsi 2018 seisuga on kättesaadav siin: TÖÖVERSIOON. Tegemist on töödokumendiga, mille alusel toimub edasine töö ja mis järgneva arutelu alusel täieneb.

Rohelise raamatu koostamises kaasa mõtlema on oodatud kõik, Rahandusministeerium teeb osapooltega koostööd kogu koostamise jooksul. Alates 2018. aasta maikuust korraldab Rahandusministeerium arutelusid teemade kaupa, arutelude toimumisest teavitatakse planeerimine.ee ning e-kirjaga neile, kes on soovinud e-kirjaga teavitusi saada. Kui soovite edaspidi Rahandusministeeriumilt teavitusi rohelise raamatu koostamise käigus läbi viidavatest aruteludest, sisestage palun oma andmed siin: REGISTREERUMINE

Ettepanekute ja küsimustega palume pöörduda e-kirjaga planeeringute osakonna juhataja poole (tiit.oidjarv@fin.ee).