Ruumilise planeerimise roheline raamat

Tagasiside alusel 2019. aasta sügisesel täiendatud ruumilise planeerimise rohelise raamatu eelnõuga on võimalik tutvuda siin: Ruumilise planeerimise roheline raamat. Sama dokument nähtavate muudatustega on leitav siin: Ruumilise planeerimise roheline raamat nähtavate muudatustega.

Keeletoimetuse läbinud ja küljendatud lõppdokument avalikustatakse 2020. aasta alguses.

Roheline raamat on poliitikakujundamise dokument, mille eesmärk on analüüsida valdkonna probleemkohti ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Rohelisele raamatule võivad vajadusel ja valmisoleku korral järgneda seadusemuudatused, juhendmaterjalid või institutsionaalsed ümberkorraldused.

Rohelise raamatu koostamise käigus on läbi viidud aruteluseminare, mille käigus saadud väärtuslik tagasiside on olnud sisendiks ka valminud eelnõu koostamisel. Seminaride materjalid ja rohelise raamatu töödokumendid on leitavad siin.

Rohelise raamatu koostamise käigus saadetavate teavituste saamiseks registreerige end palun siin: REGISTREERUMINE

Lisaks rohelise raamatu eelnõule soovitame tutvuda ka rohelise raamatu koostamise raames läbi viidud juhtumiuuringute kokkuvõttega, mis on kättesaadav siin.