Ruumilise planeerimise roheline raamat

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhtimisel on koostamisel ruumilise planeerimise roheline raamat.

Roheline raamat on poliitikakujundamise dokument, mille eesmärk on analüüsida valdkonna probleemkohti ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Rohelisele raamatule võivad vajadusel ja valmisoleku korral järgneda seadusemuudatused, juhendmaterjalid või institutsionaalsed ümberkorraldused.

Tegevuse esimene tutvustus toimus 1. novembril 2017 Tartu Maavalitsuses. Arutelu oli aktiivne ja sisuline, täname väga kõiki osalejaid! 1. novembri slaidid on kättesaadavad kättesaadavad siin: SLAIDID

Rohelise raamatu koostamises kaasa mõtlema on oodatud kõik, Rahandusministeerium teeb osapooltega koostööd kogu koostamise jooksul. Järgmised tegevused:

  • 2018 esimesed kuud – käsitletavad teemad lukku
  • 2018 esimene poolaasta – teemade analüüs
  • 2018 sügis-talv – rohelise raamatu eelnõu

Ettepanekute ja küsimustega palume pöörduda e-kirjaga planeeringute osakonna juhataja poole (tiit.oidjarv[at]fin.ee).

Kui soovite edaspidi Rahandusministeeriumilt teavitusi rohelise raamatu koostamise käigus läbi viidavatest suurematest aruteludest, sisestage palun oma andmed siin: REGISTREERUMINE