Ruumilise planeerimise roheline raamat

Valminud on ruumilise planeerimise rohelise raamatu eelnõu

Rohelise raamatu eelnõu (juuli 2019).

Roheline raamat on poliitikakujundamise dokument, mille eesmärk on analüüsida valdkonna probleemkohti ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Rohelisele raamatule võivad vajadusel ja valmisoleku korral järgneda seadusemuudatused, juhendmaterjalid või institutsionaalsed ümberkorraldused.

Rohelise raamatu koostamise käigus on läbi viidud aruteluseminare, mille käigus saadud väärtuslik tagasiside on olnud sisendiks ka valminud eelnõu koostamisel. Seminaride materjalid ja rohelise raamatu töödokumendid on leitavad siin.

Rohelise raamatu eelnõu osas on võimalik esitada kommentaare 15. septembrini 2019. Kommentaarid palun saata e-kirjaga Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnale (Tiit Oidjärv, e-posti aadress leitav siin). Võimaluse korral palun tehke kommentaarid eelnõu faili.

Tagasiside arutamiseks korraldatakse arutelu või arutelud alates septembri teisest poolest. Aruteluaegadest teavitatakse augusti lõpus. Rohelise raamatu koostamise käigus saadetavate teavituste saamiseks registreerige end palun siin: REGISTREERUMINE

Lisaks rohelise raamatu eelnõule soovitame tutvuda ka rohelise raamatu koostamise raames läbi viidud juhtumiuuringute kokkuvõttega, mis on kättesaadav siin.