Tuuleenergeetika arendamise kitsendused kaardistatud

Valminud on KAURi töö „Tuuleenergeetika arendamist piiravate kitsenduste kaardistamine ning vabade alade tuvastamine“. Töö kaardistab tuuleenergeetika arendamist piiravaid maakasutuslikke kitsendusi ning tsoneerib Eesti maismaa sellest lähtuvalt nelja klassi (roheline, kollane, oranž ja punane). Töö annab suuniseid tööstuslike elektrituulikute asukoha valikuks…

Planeeringute andmekogu juhendid

Planeeringute andmekogu kasutamise ja andmete vormistamise juhendid (täiendamisel) Andmekogu rakenduse kasutamise juhendid: Avaliku kasutaja kasutusjuhend Registreeritud kasutaja kasutusjuhend Organisatsiooni peakasutaja kasutusjuhend Automaatsed kontrollid Automaatsete kontrollide tulemused Andmete kontrollimise reeglid Andmekogu klassifikaatorid: Failide nimetused ja selgitused Kihtide nimetused ja selgitused Tärkandmed…

Skip to content