Riigihange „Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine II etapp“

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on korraldamas riigihanget „Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine II etapp“. Hanke tulemusena soovitakse digiteerida kõik seisuga 01.11.2022 Eestis kehtivad detailplaneeringud. Töö tulemused lisatakse riiklikusse planeeringute andmekogusse. Hanke raames digiteeritakse 61 kohaliku omavalitsuse detailplaneeringud. Riigihankega on…

Ruumiloome koolitusprogramm tuleb taas!

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel kuulutati 13.06.2024 välja hange „Ruumiloome koolitusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01.08.2024 kell 14.00 Ruumiloome koolitusprogrammi eesmärgiks on anda riigi- ja omavalitsuse töötajatele ülevaade ruumiloome valdkonnast, sh teadmised kestliku ja kvaliteetse…

Kestliku ja kvaliteetse ruumi planeerimise tööriistakasti uurimistöö konkurss

Rahandusministeerium kuulutab välja uurimistöö konkursi eesmärgiga analüüsida Eesti konteksti sobivaid kestlikku ja kvaliteetset ruumilist planeerimist toetavaid mõõdikuid ja nende saavutamist toetavaid ruumilises planeerimises kasutatavaid töövahendeid. Analüüsi põhjal tuleb välja töötada kestliku ja kvaliteetse ruumiloome töövahendite süsteemne kogum ehk tööriistakast, mis…

Skip to content