Metaandmete tabel

Planeeringu metaandmed esitatakse eraldi tabelifailis. Metaandmeid on võimalik esitada xlsx, xls, ods formaadis ning vastavalt failide klassifikaatorile on metaandmete liigilühend DK402.

Tööleht

Metaandmed peavad olema ühes tabelis ning töölehel nimega „metaandmed“. Kui failis sellise nimega töölehte ei sisaldu, siis tekib viga esitamisel. Failis võib olla ka teisi töölehti, mida andmekogu ignoreerib ja selle kohta teavitust ei väljasta. Töölehe nime käsitleb süsteem tõstutundetult.

Atribuudid töölehel:

  • töölehe rida nr 1 sisaldab metaandmete atribuutide nimetusi,
  • töölehe rida nr 2 sisaldab vastavate atribuutide väärtuseid.

Rida sisaldab andmeid, kui selle rea lahtrites esineb mistahes sümboleid, va tühikud. Kui lahter sisaldab ainult tühikuid, siis loeb süsteem selle lahtri tühjaks.

Metaatribuutide nimed, täitmise kohustus on leitavad metaandmete klassifikaatorist. Atribuudi nime käsitleb süsteem tõstutundetult.

Kui töölehel esineb tundmatu nimega atribuut, siis väljastab süsteem selle kohta hoiatuse ja vastavat väärtust ei töötle.

Töölehel tuleb esitada ainult need atribuudid, mis omavad väärtuseid. Kui esitatavas planeeringus mõni metaatribuut ei ole asjakohane, siis seda ka ei esitata ehk kustutatakse ka atribuutide nimetus. Esitada tuleb kindlasti kõik kohustuslikud metaatribuudid.

Atribuutide järjekord töölehel ei ole oluline, kuid veerud peavad moodustama tabeli, st tühje veerge ei tohi vahel olla.

Iga atribuudi puhul on andmekogus ette defineeritud andmetüüp. Süsteem kontrollib andmetüüpe failist lugemisel järgmiselt:

  • tekst – süsteem ei kontrolli lahtris olevat väärtust,
  • number – lahtrisse sisestatud väärtus peab teisenduma numbriks, lubatud on nii täis- kui murdarvud,
  • kuupäev – lahtrisse sisestatud väärtus peab teisenduma kuupäevaks (eeldatav kuupäeva formaat on PP.KK.AAAA),
  • loetelu – loetelu väärtust käsitleb süsteem alati tekstina, isegi kui see on olemuselt number või kuupäev.

Loetelu tähendab, et klassifikaatoris on defineerinud lubatud väärtuste hulga, mis selle atribuudi puhul on võimalik esitada. Süsteem kontrollib, et esitatud väärtus sisalduks lubatud hulgas. Kui ei sisaldu, siis väljastab süsteem selle kohta vea ja vastavat atribuuti ei töötle. Loetelu väärtused on alati esitatavad teksti kujul. Loetelu elemente kontrollitakse tõstutundlikult (st suur- ja väiketähtede kasutus on oluline).

Metaandmete mallfail lae alla mallfailide lehelt.

Skip to content