Kohalike omavalituste planeeringute infokorje juhend 1.11.2022 seisuga:

Palume esitada andmed Teie omavalitsuses kehtivate

  • detailplaneeringute,
  • kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja
  • üldplaneeringute

kohta, 01.11.2022 seisuga.

Planeeringute infokorje andmeid peavad vastama vormistusnõuete määrusele.

Erandina tuleb kõik planeeringud ja nende andmed esitada ühes tabelis või kihil koos. Andmeid on võimalik esitada ka GIS formaadis koos planeeringualaga.

Atribuut (veeru nimi)Andmetüüp veerusSelgitusReeglid
sysIDtäisarvplaneeringu identifitseerimise number andmekogus, olemasolul;Kohustuslik kui planeering on sisse kandtud planeeringute andmekogusse
planidtäisarvPlaneeringu identifitseerimise number Maa-ametisKohustuslik kui Maa-amet on planeeringule numbri omistanud
kovidtekstPlaneeringu identifitseerimise number planeerimisalase tegevuse korraldaja juuresKohustuslik kui on planeeringule omistatud
plannimtekst (250 tähemärki)Planeeringu nimetusKohustuslik
planliikKodeeritud (täisarv): 20 / 201 / 202 / 203 / 27 / 30Täpseim planeeringu liik kehtestamiselKohustuslik
planseisKodeeritud (täisarv): 10 / 15Planeeringu seisund 01.11.2022.seisugaKohustuslik
planeesmtekstPlaneeringu eesmärkKohustuslik kui on olemas
planviidetekstVeebiviide planeeringu failidele planeerimisalase tegevuse korraldaja juuresKohustuslik kui on olemas
plankshKodeeritud (tekst): jah / eiPlaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimineKohustuslik
muutevKodeeritud (tekst): jah / eiÜldisema planeeringu muutusKohustuslik
yhisplanKodeeritud (tekst): jah / eiKehtestamisel mitme omavalitsuse territooriumi hõlmav planeering e ühisplaneeringKohustuslik
algatkpkuupäev kujul PP.KK.AAAAAlgatamise kuupäevKohustuslik kui on olemas
vastuvkpkuupäev kujul PP.KK.AAAAVastuvõtmise kuupäevKohustuslik kui on olemas
kehtestkpkuupäev kujul PP.KK.AAAAKehtestamis kuupäevKohustuslik
markustekstAvalik lisainformatsioon planeeringu kohtaEi ole kohustuslik
ruumiandmedVatavalt formaadilePlaneeringuala ruumikuju kuhu on sisse viidud kõik muudatused.Ei ole kohustuslik, Detailplaneeringualad ei tohi omavahel kattuda.

Planeeringuala ruumikujudesse peavad olema sisse viidud planeeringu kõik muudatused, planeeringuala peab asuma oma tegelikus asukohas ning sisaldama vaid planeeringulahendust ehk ainult maakasutus- ja ehitustingimusi. Soovitatavalt esitada andmed xlsx või gpkg failiformaadis. Vastavas formaadis planeeringuala struktuur on võimalik leida andmekogu juhendist mallfailide hulgast.

Palun esitage vastav teave Rahandusministeeriumile hiljemalt 9. jaanuariks 2023 meiliaadressile info@fin.ee. Info esitamiseks palume kasutada käesoleva kirja lisas toodud juhendit. Kontaktisik antud küsimuses on planeeringute osakonna nõunik Taavi Pipar (taavi.pipar@fin.ee). Samuti võtke ühendust, kui teil on probleeme antud tähtajaks andmete esitamisel.

Skip to content