„Kohaliku ja regionaalne arendusvõimekuse tõstmine 2022-2024“ infoseminar

15.septembril kell 14-16 korraldavad Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus infoseminari tutvustamaks taotlusvooru „Kohaliku ja regionaalne arendusvõimekuse tõstmine 2022-2024“ taotlemise tingimusi. Toetuse andmise tingimustega saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/105072022009

Meetmest rahastatakse uuringuid, analüüse, ekspertide palkamist ja muid tegevusi, mis vajalikud mõjusate projektide ettevalmistamiseks ning maakonna arengustrateegia ja kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärkide saavutamiseks.

Päevakava:

  • Taotlemise eesmärk, põhiraamistik, oodatud tulemused ja maakondlik rahajaotus.
  • Info taotlemise ja tingimuste kohta.
  • Taotluste hindamine ja otsustusprotsess.
  • Taotluse struktuur ja täitmise abiinfo e -toetuste keskkonnas

Infoseminariga liitumiseks kasuta allolevat linki

MS Teams meeting

Küsimused ja vastused Infoseminar salvestatakse.

Skip to content