Planeeringulahenduse ruumiandmete vormistamine

Planeeringulahenduse ruumiandmed on andmed, millega on määratud planeeringualal kindlas asukohas maakasutus- ja ehitustingimused.

Riigihalduse ministri 17. oktoobri 2019. a. määruse nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded” muutmine

Planeeringulahenduse ruumiandmed kujutatakse tegelikkusele vastavas asukohas kas:

  1. ruumiobjektina koos tärkandmetega (GIS formaadid),
  2. ruumiobjektina ja tärkandmed eraldi, lisades nende automaatset sidumist võimaldava unikaalse identifikaatori (CAD formaadid),
  3. ruumiobjektina ilma tärkandmeteta (CAD ja GIS formaadid ning, kus tärkandmed pole kohustuslikud).

Planeeringulahenduse ruumiandmed tuleb vormistada topoloogiliselt korrektselt.
Planeeringulahenduse ruumiandmed peavad vastama planeeringulahenduse ruumiandmte koostamise reeglitele.

CAD failid tuleb tärkandmetega siduda CAD faili objektide identifikaatori (ObjectID) abil.

Planeeringulahenduse ruumiandmed on võimalik vormistada järgmistes formaatides.

Koos planeeringulahenduse ruumiandmetega tuleb esitada planeeringulahenduse ruumiandmete metaandmed.

Skip to content