GDB formaadi nõuded

Tegemist on ESRI ArcGis tarkvara poolt toodetava spetsiifilise formaadiga.

Süsteem toetab GDB versioone

 • 9.x
 • 10.x

Andmete esitamiseks tuleb kasutada ZIP-arhiivi faili, mille nime laiendiks on .gdb.zip.
Näiteks: misiganesnimi.gdb.zip

Arhiivi sees asub kataloog nimega misiganesnimi.gdb

Kataloogi sees asuvad kõik andmebaasi tehnilised failid. Failikomplekti toodab ArcGis tarkvara ja kasutaja ei pea midagi spetsiifilist tegema selle jaoks.

ZIP-arhiivis sisalduva kataloogi ja failide nimedes tohib kasutada ainult järgmisi sümboleid:

 • suured ja väikesed ladina tähed A-Z
 • numbrid
 • allkriips
 • punkt

Sidekriips, täpitähed ja tühikud nii kataloogide kui failide nimedes on ebasoovitavad.

Kasutaja saab ja peab tagama kataloogi nime korrektsuse.

Andmebaasi tabeliste nõuded on sarnased ülejäänud formaatide nõuetega:

 • Tabeli nimi peab algama tüvikihi nimega, järgnev nimeosa on vaba.
 • Kui ühel tüvikihil on erineva geomeetria tüübiga objekte, siis on vajalik mitme tabeli moodustamine sama tüvikihi kohta.
 • ObjectID on selle formaadi puhul tabelite sisemine tehniline identifikaator, mille imporditeenus loeb välja, kuid mille väärtust kasutaja kuidagi juhtida ei saa. Süsteem käsitleb seda kui atribuuti ObjectID: Integer.
 • Andmebaas peab olema UTF-8 kodeeringus.
 • Tabelite nime ja struktuuri käsitleb süsteem tõstutundetult (st suur- ja väiketähtedel vahet ei tehta).
 • Tabelite struktuuris peavad esinema kokkulepitud andmeväljad kokkulepitud tüübiga.
  • Toetatud atribuutide andmetüübid: INT*, FLOAT*, STRING, DATETIME, OBJECTID
 • Toetatud geomeetria tüübid: (3D) Point, (3D) MultiPoint, (3D) Line, (3D) PolyLine, (3D) Polygon
 • Tabelitest loeb süsteem ainult tuntud atribuudid, kõik tuntud atribuudid ei pea esinema.
 • Tabel võib sisaldada ka muid atribuute, neid ignoreeritakse.

Atribuutide väärtused võivad puududa, kui need pole asjakohased antud planeeringus.

Soovitav on kasutada klassifitseeritud jaotuskihi koodi objektide täpsustamiseks. Klassifikaator on kättesaadav andmekogu kasutajaliidesest. Selle asemel või sellele lisaks on võimalik kirjeldada objekt vaba tekstiga ka nimetuse atribuudis.

Mõne kihi puhul ei ole jaotuskiht lubatud, näiteks: plan_ala, dp_krunt, yp_dpkoko vms. Kihtidel olevate objektide võimalikud tärkatribuudid on toodud klassifikaatorite faili tärkandmete töölehel.

Skip to content