Võrdlusriikide juhtumianalüüs

Planeerimissüsteemi ja planeerimisõiguse viimase aja olulisematest muudatustest ja reformidest kohanemaks oluliste trendide ning uute väljakutsetega. Võrdlusriikide analüüs on koostatud eesmärgil arendada Eesti tuuleenergeetika ruumilist planeerimist rahvusvahelise (fookuses Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Saksamaa ja Ühendriikide) parima praktika valguses.  Analüüs põhineb:– veebiotsingutega…

Tuuleenergeetika meetme infopäev

Reedel, 21. aprillil 2023, toimus tuuleenergeetika meetme infopäev. Selles meetmes on omavalitsustel võimalik toetust taotleda tuuleenergeetikat kavandavate planeeringute, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade koostamise ja menetlemise kiirendamiseks. Selle jaoks on võimalik palgata vajalikud spetsialistid või hankida vajalikud teenused. Infopäeva slaidide vaatamiseks…

Skip to content