Rubriik: Koolitused

Tartu Planeerimiskonverents 2016

3.-4. novembril 2016 toimub järjekordne Tartu Planeerimiskonverents. Konverentsi teemaks on sel aastal „Ruumiline ebavõrdsus ja planeerimine“. Konverentsil esineb üle 60 planeerija,  peaettekannetega esinevad prof. Marju Lauristin ja riigihalduse minister Arto Aas. 2016. a konverentsil on sessioonide teemadeks ebavõrdsus linnades ja eluasemeturg, kus arenguid analüüsivad planeerijad, arhitektid, geograafid, sotsioloogid ja kinnisvaraarendajad. Samuti käsitlevad sessioonid keskkonnakaitse ja keskkonnamõju […]

Kahaneva planeerimise seminar Valgas

Valga Linnavalitsus, Eesti Planeerijate Ühing ja Rahandusministeerium kutsuvad osalema kahaneva asustuse planeerimise teemalisel seminaril, mis toimub Valgas 12.-13.novembril 2015 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Samasisuline seminar korraldati Tallinna Ülikoolis käesoleva aasta maikuus, kus tutvustati erinevate riikide kogemust kahaneva planeerimise valdkonnas. Koostöös Eesti Planeerijate Ühinguga valmisid üldised soovitused, mida tuleks tähele panna ruumilisel planeerimisel kahanevates piirkondades. Korraldataval […]

Tartu planeerimiskonverents 2015

5. ja 6. 2015 novembril toimub Tartu planeerimiskonverents 2015. Konverentsi eesmärk on arendada Eesti planeerimiskultuuri, tugevdada seoseid igapäevase planeerimispraktika ja teooria vahel. Planeerimiskonverents on koht, kus praktikud ja akadeemikud saavad üksteiselt õppida ning omavahel vahetult suhelda. Konverentsi teema on: „Keskused maal ja linnas“. Osalema on oodatud planeerijad ja arhitektid, teadlased ja õppejõud, KOV ja riigiametnikud, volikogude […]

Uue planeerimisseaduse teabepäevad

Planeeringute osakond on tutvustanud uut 1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseadust mitmetel teabepäevadel. Kevadel veel Siseministeeriumi koosseisus olles korraldati maakondlikud teabepäevad Tartus 24.04, Võrus 28.04, Rakveres 5.05, Pärnus 12.05 ja Tallinnas 15.05. Teabepäevade ettekannete slaidid on kättesaadavad siin: 2015_kevad_teabepaevad_sim. Alates 1. septembrist asub planeeringute osakond Rahandusministeeirumi koosseisus. Koolitused on vaadeldavad meie portaali koolituskalendrist. Eelkõige kohalike omavalitsuste […]