Koolitusmaterjalid 2020

Kitsenduste seadmine planeeringutega, sh üldplaneeringuga metsadele seatavad kitsendused Rahandusministeeriumi korraldatud üldplaneeringuga metsadele kitsenduste seadmise veebikoolitus toimus 11. detsembril 2020. Seminaril tegid ettekande advokaadibüroo RASK advokaadid Karmen Kaplinski, kes rääkis kitsenduste seadmise õiguslikest piiridest ja Villy Lopman, kes andis ülevaate kitsenduste seadmise õiguslikust regulatsioonist.…

Koolitusmaterjalid 2018

4. oktoobril 2018 leidis kompetentsikeskuses Tsenter aset Kagu -Eesti ruumilise planeerimise ühisseminar omavalitsusjuhtidele, planeerijatele, ehitusspetsialistidele ja planeerimisvaldkonna eest vastutajatele. Seminari eesmärk oli üldplaneeringute koostamise algstaadiumis üheskoos läbi arutada kõige põletavamad küsimused planeeringu koostamise kavandamisel. Päeva esimene pool koosnes ettekannetest, teine pool oli mõtteharjutus ja arutelu.…

Koolitusmaterjalid 2019

Planeeringute ja ehituse digilahenduste infopäev 26. novembril Tallinnas ja 28. novembril Tartus viisid Rahandusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium läbi digilahenduste infopäevad, mille eesmärgiks on tutvustada käimasolevaid digitaalseid arendusi planeeringute ja ehituse valdkonnas. Ehitisregistri arendusi tutvustas Taavi Jakobson „Ehitisregistri andmeparandused ja…

Üldplaneeringu töötoad jätkuvad

Üldplaneeringu koostamine on jätkuvalt üks olulisemaid tegevusi, millega seotud küsimusi kohalike omavalitsuste planeerijad ja nende planeeringu konsultandid igapäevaselt lahendavad. 79-st kohalikust omavalitsusest plaanib suur osa veel lähiaastatel kehtestada uued ja kaasaegsed üldplaneeringud. Väljakutseid üldplaneeringu koostamisel jagub. Vaid neli omavalitsust on…

Üldplaneeringu töötoad 2021

Töötubade sari jätkub 2021. aastal veidi muudetud kujul: töötubasid korraldavad Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna (RaM REHO) maakondlikud talitused oma piirkonna kohalikele omavalitsustele. Töötubade teemad lepitakse jooksvalt kokku lähtuvalt sellest, millised küsimused kohalikel omavalitsustel üldplaneeringu koostamisel üles kerkivad. RaM REHO Jõgeva- ja…

Üldplaneeringu töötubade materjal 2019-2020

Septembris 2019 sai alguse poolteist aastat kestnud üldplaneeringu koostamise töötubade sari kohalikele omavalitsustele. Töötoad toimusid üheksal korral viies regioonis, neist viie esimese ettekanded ja salvestused on kätte saadavad siit lehelt. Töötubade eesmärk oli tõsta kohaliku omavalitsuse ruumilise planeerimisega tegelevate ametnike…

Koolitusmaterjalid 2021

Kartmatult kohanev väikekeskus – regionaalarengu trumpkaart suures plaanis Ametnike välitööd toimusid sel aastal 9.-13. august Järva- ja Jõgevamaal. Põltsamaa vallas Puurmani mõisa lossi tulid 11. augustil kokku kõik, kellele läheb korda meie väikekeskuste elukeskkond ja avalik ruum. Eriseminari idee oli…

Skip to content