Ruumiloome koolitusprogramm tuleb taas!

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel kuulutati 13.06.2024 välja hange „Ruumiloome koolitusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01.08.2024 kell 14.00 Ruumiloome koolitusprogrammi eesmärgiks on anda riigi- ja omavalitsuse töötajatele ülevaade ruumiloome valdkonnast, sh teadmised kestliku ja kvaliteetse…

Riigikohtu praktika ehitusasjades

Kliimaministeerium korraldas 3. juunil koolituse “Riigikohtu praktika ehitusasjades”. Koolituse lektor, Pihel Sarv, on alates 2023. aprillist Tallinna Halduskohtu kohtunik. Aastatel 2006–2023 oli Pihel Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik spetsialiseerumisega ehitus- ja planeerimisõigusele ning keskkonnaõigusele. Pihel on lisaks kohtutööle tegelenud nii kohtunike kui…

Planeerimismenetluses erinevate mõjude hindamise koolitusprogramm

Kutsume osalema planeerimismenetluses erinevate mõjude hindamise koolitusprogrammi, mille viib Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi Skepast & Puhkim OÜ. Koolitusprogrammi eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste ja riigiametnike ning töötajate teadmisi ning oskusi asjakohaste mõjude, keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja Natura hindamise…

Planeerimismenetluses erinevate mõjude hindamise koolitusprogramm

Head planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid! Kutsume teie asutuse esindajaid planeerimismenetluses erinevate mõjude hindamise koolitusprogrammi, mille viib Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi Skepast & Puhkim OÜ. Koolitusprogrammis on oodatud osalema: Ühest omavalitsusest ja riigiasutusest on oodatud kuni kaks esindajat. Koolitusgrupi maksimaalne…

2021. aastal toimunud koolitusprogrammi materjalid

1. päev: KVALITEEDID – ruumi kavandamine Miks ja kuidas luua kvaliteetset ruumi? Millised on võimalused kvaliteetse ruumi loomiseks? Millised on olulisemad eeltööd kvaliteetse ruumi kavandamisel? Kuidas väljendada põhisõnumeid kvaliteetse ruumi kavandamisel? 2. päev: IDENTITEET – arhitektuur, kultuuriväärtused ja miljöö Kuidas luua…

Ligipääsetavuse päeva eelne seminar ministeeriumide ühishoones

Teisipäeval, 14. mail 2024 kell 11.00-16.00 toimub Tallinnas ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika 1, Tamme saal) ligipääsetavuse päeva eelne seminar ligipääsetavust edendavate inimeste võrgustikule. Hoiame ja loome kontakte ning arutame teemadel: kultuur, sport, transport, ligipääsetavuse rakkerühm ja võrgustik. Sündmuse eesmärk on toetada koostöövõrgustiku arengut…

Kliimakaebuste seminar: “Kliimaalane kaebeõigus – kes peab saama kliimaotsuseid vaidlustada?”

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub 15. mail kell 12:30–17:00 Eesti Arhitektuurikeskuses toimuvale seminarile “Kliimaalane kaebeõigus – kes peab saama kliimaotsuseid vaidlustada?”.  Seminariga soovitakse tuua suuremat selgust kliimaalaste õiguste kohtuliku kaitsmise võimalustesse Eestis, arvestades ka Euroopa Inimõiguste Kohtu värskeid lahendeid. Teiste seas võtavad…

Pärnumaa Kutsehariduskeskus kutsub seminarile Tuultele avatud Pärnumaa

Pärnumaa Kutsehariduskeskus alustab juba sellel aastal elektrituuliku tehniku statsionaarse õppega neile, keda huvitavad elekter ja mehaanika ning kellel on tahet koolitada ennast tuulegeneraatorite hooldustehnikuks. Õppetööd alustatakse eesmärgiga varustada juba olemasolevaid, samuti ka rajatavaid tuuleparke, kvalifitseeritud hooldustehnikutega. Õpetamise õnnestumiseks on vaja…

LE:NOTRE maastikufoorum

Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetool kutsub osalema 25.-28. juunil 2024 toimuval LE:NOTRE maastikufoorumil. Sel aastal asub foorum Tartus ja Lõuna-Eestis ning haakub 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna eesmärkide ja piirkonnaga. Registreerimine foorumist osavõtuks on avatud. Vastavalt selle foorumi formaadile on kõigile kohalikele…

Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine infoseminar

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) korraldas 16. aprillil infoseminari „Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine“ projekti osas. Infoseminari viisid läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi digi valdkonna juht Kermo Mägi, nõunik Taavi Pipar ja nõunik Tõnis Laugesaar. Külalisesinejatena rääkisid oma kogumusest lõppenud projektis…

Kaasamine planeerimismenetluses

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) korraldas 9. aprillil koolituse „Kaasamine planeerimismenetluses“. Koolituse lektorid olid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi planeeringute järelevalve valdkonna juht Külli Siim, riigi planeeringute valdkonnajuht Kadi-Kaisa Kaljuveer ja nõunik Marju Kaivapalu. Koolitus on järelvaadatav. Koolituse slaidid:Kaasamine planeerimismenetluses…

Koolitus „Riigikohtu praktika ehitusasjades“

Kliimaministeerium kutsub Riigikohtu praktikat tutvustavale koolitusele 3. juunil kell 09.30-16.00. Koolitusel tutvustatakse Riigikohtu uuemat praktikat ehitusõiguse valdkonnas (lahendid aastatest 2020 (2019)–2024). Tutvume lugudega, mis on Riigikohtusse jõudnud, arutame Riigikohtu seisukohtade üle, paneme nad süsteemi ja loome seoseid erinevate lahendite vahel.…

Vaba ehitustegevuse reguleerimine

Head planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid! Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) ootab Teid koolitusele „Vaba ehitustegevuse reguleerimine“. Koolituse lektorid on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiministeeriumi RUPO planeeringute järelevalve valdkonna juht Külli Siim ja Kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna peaspetsialist Ülle Reidi.…

Krunt, katastriüksus ja kinnistu seoses ruumilise planeerimisega

NB! Koolitus on toimunud ning järelvaadatav SIIN Head planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid! Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) ootab Teid koolitusele „Krunt, katastriüksus ja kinnistu seoses ruumilise planeerimisega“. Koolituse lektor on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiministeeriumi planeeringute järelevalve valdkonna juht Külli…

Kaasamine planeerimismenetluses

Head planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid! Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) ootab Teid koolitusele „Kaasamine planeerimismenetluses“. Koolituse lektorid on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiministeeriumi planeeringute järelevalve valdkonna juht Külli Siim ja riigi planeeringute valdkonnajuht Kadi-Kaisa Kaljuveer. Üritus toimub 9. aprillill kell…

Skip to content