Kutse planeeringu infomudeli automaatkontrollide prototüübi tulemuste tutvustamisele

11.juunil kell 10:30 toimub ministeeriumite ühishoones Tamme saalis aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn üritus, kus tutvustatakse riigihanke „Planeeringu infomudeli kasutamise detailanalüüs ja prototüüplahenduse loomine“ teise etapi – prototüüplahenduse tulemusi. Hanke läbiviijaks on Kliimaministeerium koostöös Tallinna linna ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga. Hanke…

Toetusmeede: Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel

Valitsus on koostöös ministeeriumiga leidnud võimaluse, et toetada kohalikke omavalitsusi tuuleparkide arendamisel. 2024. aasta alguses avanes toetusmeede, mille eesmärk on võimestada kohalikke omavalitsusi tuuleenergeetika arendamisel. Meetmest on võimalik rahastada abikõlbulikke tegevusi, mis on vajalikud tuuleenergia tootmiseks kasutatava ala ning juurdekuuluva…

Ligipääsetavuse päeva eelne seminar ministeeriumide ühishoones

Teisipäeval, 14. mail 2024 kell 11.00-16.00 toimub Tallinnas ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika 1, Tamme saal) ligipääsetavuse päeva eelne seminar ligipääsetavust edendavate inimeste võrgustikule. Hoiame ja loome kontakte ning arutame teemadel: kultuur, sport, transport, ligipääsetavuse rakkerühm ja võrgustik. Sündmuse eesmärk on toetada koostöövõrgustiku arengut…

Kaasamine planeerimismenetluses

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) korraldas 9. aprillil koolituse „Kaasamine planeerimismenetluses“. Koolituse lektorid olid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi planeeringute järelevalve valdkonna juht Külli Siim, riigi planeeringute valdkonnajuht Kadi-Kaisa Kaljuveer ja nõunik Marju Kaivapalu. Koolitus on järelvaadatav. Koolituse slaidid:Kaasamine planeerimismenetluses…

Palume tagasisidet planeerimine.ee portaali kohta!

Hea planeerimishuviline! Ligi kümme aastat on veebiportaal planeerimine.ee koondanud ruumilise planeerimise alast informatsiooni: teavet koolituste kohta, valdkondlikke juhendmaterjale, korduva kippuvaid küsimusi ja muud ruumilise planeerimisega seotud infot. Selleks, et portaal vastaks ka tulevikus kasutajate ootustele, soovime Teie tagasisidet. Palun vastake…

Taastuvenergia

Energiakriisist tulenevalt ning kliimaeesmärke arvestades on vaja Eestis taastuvenergia tootmist arendada võimalikult kiiresti. Ühest küljest aitab see vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest ja teisest küljest kiirendada majanduse dekarboniseerimist. 29 kohalikul omavalitsusel on koostamisel või juba kehtestatud tuuleenergeetikat kavandatavad planeeringud. Ülevaate kohalikest…

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi koolitussari RUPO koolitused 2023

Head planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid! Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) ootab Teid koolitustele. Koolitused toimuvad ministeeriumite ühishoones (Tallinn, Suur-Ameerika 1, Tamme saal) ning on osalejatele tasuta. Mõlemale seminaripäevale tuleb registreerida eraldi, link registreerimisvormi täitmiseks on lisatud koolituskava vastava…

Ruumilise planeerimise osakonna koolitused 2023

Ruumilise planeerimise osakonna 2023 aastal korraldatud koolituste videosalvestised ja ettekannete slaidid leiad siit lehelt. PLANEERIMISÕIGUS KUI HALDUSÕIGUS VALLA- JA LINNA PLANEERIJATELEPS! Koolitaja soovil videosalvestis saadaval kuni 31. jaanuar 202414. detsember RIIGIKOHTU PRAKTIKA PLANEERIMISASJADES19. oktoober EBASEADUSLIKE EHITISTE SEADUSTAMINE PLANEERINGUTEGA: ÕIGUSLIK RAAMISTIK…

Seminar: Kliimamuutustega kohanemine ja elurikkuse suurendamine ruumi planeerimisel

Kliimamuutused: kohalike omavalitsuste roll ja võimalused kliimaeesmärkidesse panustamisel ning riskide maandamisel. – Laura Remmelgas (slaidide vaatamiseks klõpsa pealkirjal) Looduslähedaste sademeveesüsteemide kavandamine. Vett läbilaskev katend Viimsi näidisalal. – Gen Mandre (slaidide vaatamiseks klõpsa pealkirjal) Kliimakindla ja elurikka linna planeerimise otsustustoe tööriistad.…

Seminar: Kliimamuutustega kohanemine ja elurikkuse suurendamine ruumi planeerimisel (Lisatud: videosalvestised ja slaidid)

Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna (RUPO) seminar „Kliimamuutustega kohanemine ja elurikkuse suurendamine ruumi planeerimisel“. Seminar toimus 30. mail ministeeriumite ühishoones (Tallinn, Suur-Ameerika 1, Tamme saal) Vaata ettekannete slaide ja videosalvestisi. Seminari ettekanded: Kliimamuutused: kohalike omavalitsuste roll ja võimalused kliimaeesmärkidesse panustamisel ning…

Rahandusministeeriumi koolitussari RUPO koolitused 2023 – Vaata järele toimunud koolitusi

Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond korraldas 24. mail ja 29. mail kaks koolitust, mida on võimalik nüüd järele vaadata. 24. mai – Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu asemel ja detailplaneeringu täpsustamiseks. (slaidide vaatamiseks klõpsa pealkirjal) Lektor: Raul Keba (RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo, advokaat)…

Kestliku ja kvaliteetse ruumi planeerimise tööriistakasti uurimistöö konkurss

Rahandusministeerium kuulutab välja uurimistöö konkursi eesmärgiga analüüsida Eesti konteksti sobivaid kestlikku ja kvaliteetset ruumilist planeerimist toetavaid mõõdikuid ja nende saavutamist toetavaid ruumilises planeerimises kasutatavaid töövahendeid. Analüüsi põhjal tuleb välja töötada kestliku ja kvaliteetse ruumiloome töövahendite süsteemne kogum ehk tööriistakast, mis…

Planeerimisseaduse väljatöötamiskavatsus (VTK)

Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond on tegemas ettevalmistusi planeerimisseaduse (PlanS) väljatöötamiskavatsuse (VTK) koostamiseks. VTK koostamise üheks sisendiks on 2021-2022 läbiviidud PlanS mõjude järelhindamise tulemused. Selleks korraldame seminarid Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Paides ja Pärnus, et tutvustada esialgseid muudatusi, mis on kavas PlanS-i…

Taastuvenergeetika infopäev

Detsembris toimusid Paides (5.12) ja Pärnus (12.12) taastuvenergeetika infopäevad, kus räägiti lähemalt järgnevatel teemadel: Kliimamuutused maailmas ja Eestis (Laura Remmelgas, Keskkonnaministeerium); Eesti energiapoliitikast – (Kristo Kaasik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium); Taastuvenergia arenduse kiirendamine ja RePowerEU – (Ivo Krustok, Riigikantselei); Maapõueseaduse muudatused…

Planeeringute andmekogu täieneb

Rahandusministeeriumil on hea meel teavitada, et andmekogu täieneb jõudsalt planeeringutega. Andmekogus on hetkeseisuga saadaval viisteist maakonnaplaneeringut ja Eesti merealaplaneering. Ühtlasi on saadaval ka esimesed detailplaneeringud, mille koostamise korraldajateks on Lääne-Harju Vallavalitus ning Antsla Vallavalitsus. Samuti on meeldiv tõdeda, et Kehtna…

Skip to content