Riigihange „Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine II etapp“

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on korraldamas riigihanget „Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine II etapp“. Hanke tulemusena soovitakse digiteerida kõik seisuga 01.11.2022 Eestis kehtivad detailplaneeringud. Töö tulemused lisatakse riiklikusse planeeringute andmekogusse. Hanke raames digiteeritakse 61 kohaliku omavalitsuse detailplaneeringud. Riigihankega on…

Kutse planeeringu infomudeli automaatkontrollide prototüübi tulemuste tutvustamisele

11.juunil kell 10:30 toimub ministeeriumite ühishoones Tamme saalis aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn üritus, kus tutvustatakse riigihanke „Planeeringu infomudeli kasutamise detailanalüüs ja prototüüplahenduse loomine“ teise etapi – prototüüplahenduse tulemusi. Hanke läbiviijaks on Kliimaministeerium koostöös Tallinna linna ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga. Hanke…

Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine infoseminar

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) korraldas 16. aprillil infoseminari „Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine“ projekti osas. Infoseminari viisid läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi digi valdkonna juht Kermo Mägi, nõunik Taavi Pipar ja nõunik Tõnis Laugesaar. Külalisesinejatena rääkisid oma kogumusest lõppenud projektis…

Kehtivate detailplaneeringute digiteerimise II etapi infoseminar

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond korraldab 16. aprillil kell 11.00-12.00 projekti „Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine II etapp“ infoseminari. Olete oodatud osalema infoseminarile, kus võtame kokku lõppenud digiteerimise projekti tulemused ning tutvustame jätkuprojekti, selle tähtaegasid ning projektis osalemise nõudeid.  Järgneva kahe…

PLANIS infoseminar

Hea planeeringute digiarengutest huvitunu! Olete oodatud osalema 20. märtsil kell 14:00-15:00 toimuval infoseminaril, kus tutvustame loodava planeeringute menetlemise infosüsteemi (PLANIS) laiemat visiooni, eesmärke ning eesseisvaid arendustegevusi. Infoseminariga saab liituda Microsoft Teamsi keskkonnas käesoleva lingi kaudu: Koosolekuga liitumiseks klõpsake siia Kohtumiseni!…

Kestliku ja kvaliteetse ruumi planeerimise tööriistakasti uurimistöö konkurss

Rahandusministeerium kuulutab välja uurimistöö konkursi eesmärgiga analüüsida Eesti konteksti sobivaid kestlikku ja kvaliteetset ruumilist planeerimist toetavaid mõõdikuid ja nende saavutamist toetavaid ruumilises planeerimises kasutatavaid töövahendeid. Analüüsi põhjal tuleb välja töötada kestliku ja kvaliteetse ruumiloome töövahendite süsteemne kogum ehk tööriistakast, mis…

Planeeringute menetluse infosüsteem

Rahandusministeerium koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga hakkab arendama selle poolaasta lõpus üleriigilist planeeringute menetluse infosüsteemi, mille valmimiseks on planeeritud 30 kuud. Hetkel on käimas raamlepingu minikonkurss, mille tulemused kinnitatakse enne jaanipäeva. Seejärel algavad eeltegevused, et alustada septembrist detailanalüüsi ja sellega seotud…

Planeeringute valdkonna digiarenduste ümarlaud 20. aprill

Rahandusministeerium korraldab 20. aprillil 2023 kl 10.00-12.00 planeeringute valdkonna digiarenduste ümarlaua, mille eesmärgiks on tutvustada käimasolevaid projekte ruumilise planeerimise valdkonnas. Ümarlaual arutame üle planeerijate poolt Rahandusministeeriumile saadetud tagasiside ettepanekud planeeringute andmekogu (PLANK) kohta ja tutvustame planeeringute menetlemise infosüsteemi (PLANIS) arendustegevusi. Kõnealustest…

Enne 1.11.2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend

Enne 1.11.2022 kehtestatud planeeringute vormistamise ja planeeringute andmekogusse esitamise nõuete osas rakendatakse erandeid, kuna nende planeeringute andmete koosseis on puudulik. Planeeringu esitamisel rakenduvad kõik kontrollid võrdselt nii vanadele kui uutele planeeringutele. Vahe seisneb ainult selles, et vana planeeringu puhul kõik…

CAD failide sidumine tärkandmetega

Kõik tärkandmed (v.a krundi sihtotstarbed) tuleb siduda ruumikujudega. Selleks, et automaatselt oleks võimalik tärkandmeid ja ruumikujud siduda kasutame CAD failides ruumikujudele automaatselt antavaid identifikaatoreid: Need identifikaatorid on unikaalsed faili üleselt ning tekivad objekti loomisel ning püsivad muutumatuna. Ruumikuju sidumiseks tuleb…

DWG formaadi nõuded

DWG-formaadis joonisefailis sisalduvad kihtidel asuvate ruumiobjektide kujud. Tärkatribuudid esitatakse täiendavalt tärkandmetabelina. Imporditava CAD-faili laiend peab olema DWG. Süsteem toetab järgmisi DWG-versioone: Version Internal version AutoCAD versions DWG R12 AC1009 AutoCAD Release 12 DWG R13 AC1012 AutoCAD Release 13 DWG R14…

CAD formaatide juurde kuuluvad tärkandmetabelid

Tabelis sisalduvad planeeringulahenduse ruumiandmete tärkatribuudid, kui ruumikujud esitatakse mõnes CAD-formaadis. Töölehed (kihid) Objektide tärkatribuudid esitatakse tabelis objekti tüvikihi nimega töölehel (worksheet). Kui objekt paikneb joonisfailis jaotuskihil, siis selle kihi nimetus kandub andmebaasi ja ei vaja tärkandmete lisamist. Süsteem töötleb kõiki…

Metaandmete tabel

Planeeringu metaandmed esitatakse eraldi tabelifailis. Metaandmeid on võimalik esitada xlsx, xls, ods formaadis ning vastavalt failide klassifikaatorile on metaandmete liigilühend DK402. Tööleht Metaandmed peavad olema ühes tabelis ning töölehel nimega „metaandmed“. Kui failis sellise nimega töölehte ei sisaldu, siis tekib…

CAD formaadid

CAD failiga peab kaasas olema tärkandmete tabel ehk fail, milles on kirjeldatud objektide tärkandmed. CAD failid tuleb tärkandetega siduda CAD faili objektide identifikaatori abil. DWG (nõuded) DGN (nõuded) CAD failide puhul tuleb siduda ruumiandmed tärkandmetega.

SHP formaadi nõuded

Shape-fail on failide komplekt, millel on täpselt ühesugune nimi ja erinev laiend. Ühesugune nimi tähendab ühte andmekihti. Iga andmekiht esitatakse eraldi komplektina ja seetõttu Shape formaadi puhul esitavate failide arv = esitatavate andmekihtide arv * komplekti moodustavate laiendite arv. Süsteem…

Skip to content