Alusandmete vormistamine

Planeeringu koostamiseks kasutatud: kogutud või digiteeritud andmed, sh uuringute andmed, tuleb vormistada selliselt, et neid on võimalik kasutada ka järgmiste planeeringute koostamisel, sh leida ja lihtsasti kasutusele võtta.

Andmed tuleb vormistada masinloetaval kujul (vektorandmetena) või andmete loomise algformaadis.

Andmete tähendus peab olema üheselt mõistetav või andmete struktuur on kirjeldatud eraldi andmemudelis koos definitsioonidega.

Alusandmed võib esitada koos planeeringulahenduse ruumiandmetega, sealjuures eristades alusandmete kihid kasutades selleks vastavat eesliidet A. Näiteks A_rahvastikutihedus1x1km2021

Skip to content