Klassifikaatorid

Andmekogus kasutatavad klassifikaatorid on võimalik alla laadida ühe failina, kus klassifikaatorid on jagatud vahelehtedele.

Nõuete tabel

Nõuete tabel selgitab nõudeid tüvikihtidele ning on vormistunõuete määruse lisa 3.

 • Plan. liik
 • Tüvikihi nimetus
 • Nimetus
 • Jaotuskihid
 • Kohustuslikkus
 • Ruumiandmete nõuded
 • Tärkandmed
 • Punkt
 • Joon
 • Pind

Jaotuskihid

Jaotuskihid ei ole kohustuslik vormistusnõuete määruse osa kui tungivalt soovituslik, et parandada andmete kvaliteeti ja seeläbi mõistetavust.

 • plan_liik
 • jaotuskiht
 • tyvi
 • tüvikiht
 • jaotuskiht1
 • jaotuskiht2
 • jaotuskiht3
 • jaotuskiht4
 • nimetus
 • punkt
 • joon
 • pind

Tärkandmed

Klassifikaatoris on kirjeldatud kõikide planeeringuliikide tärkandmed ja nende nõuded vormistusmääruse lisadest 4 kuni 9

 • Planeeringu liik
 • Kihi nimi (tööleht)
 • Atribuut (veeru nimi)
 • Andmetüüp veerus
 • Selgitus
 • Välja täitmise reeglid
 • Kohustuslikkus
 • Kohustuslikkuse tingimus

Faililiigid

Faili liik on kohustuslik määrata kõikidele andmekogusse laetavatele failidele.

 • Liigi kood
 • Nimetus
 • Selgitus
 • Formaat
 • Kategooria
 • Viide ülemliigile

Planeeringuliik – planLiik

Planeeringuala tärkandmetes tuuakse eraldi välja põhiliik, mis on alati määratud või alaliik. Alaliik täpsustab põhiliiki vajaduse korral.

 • kood
 • Nimetus
 • Lühend
 • Tasand
 • Pohiliik

Planeeringu seisund – planSeis

Planeeringu seisund määratakse planeeringu esitamisel

 • kood
 • nimetus
 • Selgitus

Hoonestusala ehitusõiguse tüübid – ehTyyp

Hoonestusala on kohustuslik määrata hoonestusala tüüp

 • Kood
 • Nimetus
 • Selgitus

Metaandmed

Metaandmete fail on kohustuslik esitada igakordselt koos digitaalsete kihtidega. vormistusnõuete lisa 1.

 • Atribuut
 • Tüüp
 • Nimetus
 • Selgitus
 • VNM 22 kohustuslik
Skip to content