Klassifikaatorid

Andmekogus kasutatavad klassifikaatorid on võimalik alla laadida ühe failina, kus klassifikaatorid on jagatud vahelehtedele.

Nõuete tabel

Nõuete tabel selgitab nõudeid tüvikihtidele ning on vormistunõuete määruse lisa 3.

 • Plan. liik
 • Tüvikihi nimetus
 • Nimetus
 • Jaotuskihid
 • Kohustuslikkus
 • Ruumiandmete nõuded
 • Tärkandmed
 • Punkt
 • Joon
 • Pind

Jaotuskihid

Jaotuskihid ei ole kohustuslik vormistusnõuete määruse osa, kuid tungivalt soovituslik, et parandada andmete kvaliteeti ja seeläbi mõistetavust.

Tundmatuid jaotuskihte süsteem ei tunne ning neid ignoreeritakse.

GIS failide puhul tuleb jaotuskiht edasi anda ka tärkandmetes. Süsteem tuvastab jaotuskihi tärkandmetes kajastatud “jaotuskiht” atribuudi järgi.

 • plan_liik
 • jaotuskiht
 • tyvi
 • tüvikiht
 • jaotuskiht1
 • jaotuskiht2
 • jaotuskiht3
 • jaotuskiht4
 • nimetus
 • punkt
 • joon
 • pind

Tärkandmed

Klassifikaatoris on kirjeldatud kõikide planeeringuliikide tärkandmed ja nende nõuded vormistusmääruse lisadest 4 kuni 9

 • Planeeringu liik
 • Kihi nimi (tööleht)
 • Atribuut (veeru nimi)
 • Andmetüüp veerus
 • Selgitus
 • Välja täitmise reeglid
 • Kohustuslikkus
 • Kohustuslikkuse tingimus

Faililiigid

Faili liik on kohustuslik määrata kõikidele andmekogusse laetavatele failidele.

 • Liigi kood
 • Nimetus
 • Selgitus
 • Formaat
 • Kategooria
 • Viide ülemliigile

Planeeringuliik – planLiik

Planeeringuala tärkandmetes tuuakse eraldi välja põhiliik, mis on alati määratud või alaliik. Alaliik täpsustab põhiliiki vajaduse korral.

 • kood
 • Nimetus
 • Lühend
 • Tasand
 • Pohiliik

Planeeringu seisund – planSeis

Planeeringu seisund määratakse planeeringu esitamisel

 • kood
 • nimetus
 • Selgitus

Hoonestusala ehitusõiguse tüübid – ehTyyp

Hoonestusala puhul on kohustuslik määrata hoonestusala tüüp

 • Kood
 • Nimetus
 • Selgitus

Metaandmed

Metaandmete fail on kohustuslik esitada igakordselt koos digitaalsete kihtidega. Vormistusnõuete lisa 1.

 • Atribuut
 • Tüüp
 • Nimetus
 • Selgitus
 • VNM 22 kohustuslik
Skip to content