CAD failide sidumine tärkandmetega

Kõik tärkandmed (v.a krundi sihtotstarbed) tuleb siduda ruumikujudega.

Selleks, et automaatselt oleks võimalik tärkandmeid ja ruumikujud siduda kasutame CAD failides ruumikujudele automaatselt antavaid identifikaatoreid:

  • DWG – Handle,
  • DGN – Element ID.

Need identifikaatorid on unikaalsed faili üleselt ning tekivad objekti loomisel ning püsivad muutumatuna.

Ruumikuju sidumiseks tuleb vastava objekti CAD faili identifikaator lisada tärkandmetes vastava rea objectID väljale.

DWG – entity’s handle

Olenemata programmi litsensist on võimalik AutoCAD-i kõikide programmidega ka vaatajaga (DWG TrueView) leida objekti handle. Handle võib koosneda nii tähtdest kui numbritest või nende kombinatsioonidest kuna on kirjeldatud kuueteistkümnendsüsteemis. Kõige lihtsam moodus selleks on kasutada käsurealt käsku:

LIST

Samuti on võimalik kasutada AutoLISP programme, et kiirendada handle leidmist.

Samuti on võimalik leida objekte teades handle väärust.

_SELECT
(HANDENT "HandleID")
_ZOOM

AutoCAD Map 3D võimaldab eksportida entity’s handle koos ruumikujuga välja.

DGN – Element ID

Sõltumata litsentsi tüübist on võimalik MicroStation programmidega sealhulgas ka vaatajaga (Bentley View) leida objekti Element ID, mis koosneb vaid numbritest.

Kõige lihtsam moodus selleks on avada Properties hüpikaken ning sealt välja lugeda Element ID.

Samuti on võimalik kasutada VBA programme, et lihtsustada Element ID leidmist.

Skip to content