Riigikohtu praktika planeerimisasjades

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) korraldas 19. oktoobril Ministeeriumite ühishoones koolituse teemal “Riigikohtu praktika planeerimisasjades”.

Koolituse eesmärk on anda ruumilise planeerimise valdkonnas tegutsevatele isikutele teemakohane ülevaade riigikohtu lahenditest.

Riigikohtu praktika planeerimisasjades

Koolituse läbiviijaks oli Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik Maarja Oras, kes omab valdkonnas ligi 15 aastast kogemust. Maarja rääkis lähemalt planeerimise põhimõttetest, menetlusosalistest ja nende kaasamisest, menetluse algatamisest ja läbiviimisest, planeeringu kehtestamisest, planeeringute liikidest ning ühtlasi kohtumenetlusest planeerimisasjades. Lisaks tutvustas lektor Riigikohtu kaasusi erinevatel teemadel nagu näiteks müranormid, rohevõrgustik, kliima jms.Toimunud koolituste materjalid asuvad: Koolitused ja infopäevad

Skip to content