Helen Madison

Helen Madison

Riigihange „Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine II etapp“

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on korraldamas riigihanget „Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine II etapp“. Hanke tulemusena soovitakse digiteerida kõik seisuga 01.11.2022 Eestis kehtivad detailplaneeringud. Töö tulemused lisatakse riiklikusse planeeringute andmekogusse. Hanke raames digiteeritakse 61 kohaliku omavalitsuse detailplaneeringud. Riigihankega on…

Ruumiloome koolitusprogramm tuleb taas!

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel kuulutati 13.06.2024 välja hange „Ruumiloome koolitusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01.08.2024 kell 14.00 Ruumiloome koolitusprogrammi eesmärgiks on anda riigi- ja omavalitsuse töötajatele ülevaade ruumiloome valdkonnast, sh teadmised kestliku ja kvaliteetse…

Planeerimismenetluses erinevate mõjude hindamise koolitusprogramm

Kutsume osalema planeerimismenetluses erinevate mõjude hindamise koolitusprogrammi, mille viib Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi Skepast & Puhkim OÜ. Koolitusprogrammi eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste ja riigiametnike ning töötajate teadmisi ning oskusi asjakohaste mõjude, keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja Natura hindamise…

Kutse planeeringu infomudeli automaatkontrollide prototüübi tulemuste tutvustamisele

11.juunil kell 10:30 toimub ministeeriumite ühishoones Tamme saalis aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn üritus, kus tutvustatakse riigihanke „Planeeringu infomudeli kasutamise detailanalüüs ja prototüüplahenduse loomine“ teise etapi – prototüüplahenduse tulemusi. Hanke läbiviijaks on Kliimaministeerium koostöös Tallinna linna ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga. Hanke…

Toetusmeede: Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel

Valitsus on koostöös ministeeriumiga leidnud võimaluse, et toetada kohalikke omavalitsusi tuuleparkide arendamisel. 2024. aasta alguses avanes toetusmeede, mille eesmärk on võimestada kohalikke omavalitsusi tuuleenergeetika arendamisel. Meetmest on võimalik rahastada abikõlbulikke tegevusi, mis on vajalikud tuuleenergia tootmiseks kasutatava ala ning juurdekuuluva…

Portaali planeerimine.ee tagasiside küsitluse kokkuvõte

Hea planeerimishuviline! Aprilli alguses palusime Teie tagasisidet planeerimine.ee portaali kasutajamugavuse kohta. Täname kõiki vastajaid! Meil on hea meel, et leidsite aega küsimustikule vastata ning Teie tagasiside on meile väga vajalik. Küsimustikule vastasid 63 inimest. Enamus vastajatest töötavad kohalikus omavalitsuses ruumilise…

Ligipääsetavuse päeva eelne seminar ministeeriumide ühishoones

Teisipäeval, 14. mail 2024 kell 11.00-16.00 toimub Tallinnas ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika 1, Tamme saal) ligipääsetavuse päeva eelne seminar ligipääsetavust edendavate inimeste võrgustikule. Hoiame ja loome kontakte ning arutame teemadel: kultuur, sport, transport, ligipääsetavuse rakkerühm ja võrgustik. Sündmuse eesmärk on toetada koostöövõrgustiku arengut…

Kliimakaebuste seminar: “Kliimaalane kaebeõigus – kes peab saama kliimaotsuseid vaidlustada?”

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub 15. mail kell 12:30–17:00 Eesti Arhitektuurikeskuses toimuvale seminarile “Kliimaalane kaebeõigus – kes peab saama kliimaotsuseid vaidlustada?”.  Seminariga soovitakse tuua suuremat selgust kliimaalaste õiguste kohtuliku kaitsmise võimalustesse Eestis, arvestades ka Euroopa Inimõiguste Kohtu värskeid lahendeid. Teiste seas võtavad…

Pärnumaa Kutsehariduskeskus kutsub seminarile Tuultele avatud Pärnumaa

Pärnumaa Kutsehariduskeskus alustab juba sellel aastal elektrituuliku tehniku statsionaarse õppega neile, keda huvitavad elekter ja mehaanika ning kellel on tahet koolitada ennast tuulegeneraatorite hooldustehnikuks. Õppetööd alustatakse eesmärgiga varustada juba olemasolevaid, samuti ka rajatavaid tuuleparke, kvalifitseeritud hooldustehnikutega. Õpetamise õnnestumiseks on vaja…

LE:NOTRE maastikufoorum

Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetool kutsub osalema 25.-28. juunil 2024 toimuval LE:NOTRE maastikufoorumil. Sel aastal asub foorum Tartus ja Lõuna-Eestis ning haakub 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna eesmärkide ja piirkonnaga. Registreerimine foorumist osavõtuks on avatud. Vastavalt selle foorumi formaadile on kõigile kohalikele…

Koolitus „Riigikohtu praktika ehitusasjades“

Kliimaministeerium kutsub Riigikohtu praktikat tutvustavale koolitusele 3. juunil kell 09.30-16.00. Koolitusel tutvustatakse Riigikohtu uuemat praktikat ehitusõiguse valdkonnas (lahendid aastatest 2020 (2019)–2024). Tutvume lugudega, mis on Riigikohtusse jõudnud, arutame Riigikohtu seisukohtade üle, paneme nad süsteemi ja loome seoseid erinevate lahendite vahel.…

Skip to content