Helen Madison

Helen Madison

Koolitus „Riigikohtu praktika ehitusasjades“

Kliimaministeerium kutsub Riigikohtu praktikat tutvustavale koolitusele 3. juunil kell 09.30-16.00. Koolitusel tutvustatakse Riigikohtu uuemat praktikat ehitusõiguse valdkonnas (lahendid aastatest 2020 (2019)–2024). Tutvume lugudega, mis on Riigikohtusse jõudnud, arutame Riigikohtu seisukohtade üle, paneme nad süsteemi ja loome seoseid erinevate lahendite vahel.…

Palume tagasisidet planeerimine.ee portaali kohta!

Hea planeerimishuviline! Ligi kümme aastat on veebiportaal planeerimine.ee koondanud ruumilise planeerimise alast informatsiooni: teavet koolituste kohta, valdkondlikke juhendmaterjale, korduva kippuvaid küsimusi ja muud ruumilise planeerimisega seotud infot. Selleks, et portaal vastaks ka tulevikus kasutajate ootustele, soovime Teie tagasisidet. Palun vastake…

Skip to content