Digitaalsete kihtide vormistamine

Planeeringu seletuskiri ja jooniste digitaalsed kihid vormistatakse masinloetaval kujul.

Planeeringu jooniste digitaalsed kihid koostatakse keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruses nr 64 „Geodeetiline süsteem“ kehtestatud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis (L-EST97, EPSG:3301) ja kõrgussüsteemis (EH2000, EPSG: 5621)

Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide hulgas tuleb eristada planeeringulahenduse ruumiandmed alusandmetest ja teistest esitlemiseks vajalikest kihtidest.

Selle alusel võib digitaalsed kihid jagada neljaks:

Alusandmed ja teised esitamiseks vajalikud andmed võib esitada koos planeeringulahenduse ruumiandmetega sealjuures eristades ruumiandmete kihid kasutades selleks vastavat eesliidet A, V või K.

Näiteks: A_rahvastikutihedus1x1km2021

Skip to content