Millised on Eestis detailplaneeringud?

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnal on soov 2021. aastal koostada praktiline detailplaneeringute juhendmaterjal, mille eeltööna on valminud „Eesti detailplaneeringute probleemide ja parendusvõimaluste analüüs“.

Töö eesmärk oli selgitada välja ja analüüsida Eestis detailplaneeringute koostamise ja elluviimise kitsaskohti ning töötada välja lahendused detailplaneeringute sisulise kvaliteedi parendamiseks.

Töö esimeses etapis selgiti välja kitsaskohad ja ootused nende lahendamiseks (toimusid intervjuud ja fookusgrupi kohtumised detailplaneeringu koostamise olulisemate osapooltega, vt lisadest).

Töö teises etapis töötati välja parendusettepanekud detailplaneeringute kvaliteedi tõstmiseks, sh analüüsiti nii Eesti kui ka välispraktikat (vt lisadest). Lisaks koondati töö raames Eestis koostatud erinevate detailplaneeringute või nendes mingi konkreetse lahendatud teema eeskujulikke näiteid (vt lisadest).

Skip to content