Enne 1.11.2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend

Enne 1.11.2022 kehtestatud planeeringute vormistamise ja planeeringute andmekogusse esitamise nõuete osas rakendatakse erandeid, kuna nende planeeringute andmete koosseis on puudulik.

Planeeringu esitamisel rakenduvad kõik kontrollid võrdselt nii vanadele kui uutele planeeringutele. Vahe seisneb ainult selles, et vana planeeringu puhul kõik vead ei takista planeeringu esitamise lõpuleviimist ja planeeringu andmekogus avalikuks muutmist, mõned takistavad.

Planeeringute andmekogus mõeldakse mõiste „vana“ planeering all planeeringuid, mis on kehtestatud enne 2022 aastal vormistusnõuete määruse kohustuslikuks muutmist.

Hoiatusi peab kasutaja kommenteerima ka vanade planeeringute puhul. On soovitatav kommenteerida ka esitamist mittetakistavate vigade ehk mööndustega vigade puhul, kuid süsteem seda otseselt ei nõua. Vanade planeeringute puhul on leebemad nõuded planeeringu failide esitamise viisile: planeeringu failid ei pea olema koondatud digikonteinerisse.

Planeering peab minimaalselt sisaldama kehtestamise otsust, seletuskirja, põhijoonist ning planeeringuala ruumikuju faili. Kui planeering sisaldab ka muid otsuseid, lisasid või teisi dokumente, on kohustuslik ka need dokumendid andmekogusse üles laadida.

Planeeringut ei saa andmekogusse esitada, kui mõni esitamiseks kohustuslik  dokument on puudu. Puuduvate dokumentide leidmiseks soovitame pöörduda Rahvusarhiivi või Maa-ameti poole, kes võivad infot omada vajalike dokumentide osas.

Automaatkontrollide tulemusena ilmnenud viga võib vana planeeringu puhul olla esitamist mitte takistav. Sellisel juhul kuvab andmekogu välja mööndustega vea (lilla ikoon).

Metaandmed:

AtribuutTüüpSelgitusVNM 2022 kohustuslikVNM 2019 kohustuslikDigiteerimisel kohustuslik
planeerijaTekstPlaneerija nimiJahEiOlemasolul kohustuslik
konsultantTekstKonsultatsiooni firma nimiEiEiOlemasolul kohustuslik
koostajaTekstPlaneeringulahenduse ruumiandmete koostaja või koostajate andmed isikute kaupa ja nende rollEiJahOlemasolul kohustuslik
tarkvaraJooniste digitaalsete kihtide koostamiseks kasutatud tarkvara ja tarkvara versioonEiJahOlemasolul kohustuslik
andmemudel100 – 2019 vormistusnõuete määrus.
110 – 2022 vormistusnõuete määrus.
Kehtestatud planeeringu andmemudeli versioon andmekogusse esitamisel
JahJahJah
keht_koordinaatsysteemL-EST97/Tallinna linna kohalik koordinaatsüsteem / Tartu linna kohalik koordinaatsüsteem jne.EiEiJah
keht_korgussysteemBK77/ EH2000EiEiJah
vormKehtestamisaegne dokumentide tüüp (paber, fail, vektorandmed)EiEiJah
mootkavaJooniste esituskujude mõõtkava ehk jooniste koostamise üldistusaste, sealhulgas
jooniste esituskujust tehtud täpsustavate väljavõtete mõõtkava ehk üldistusaste
EiJahOlemasolul kohustuslik
kontaktKoostaja kontaktandmed, (e-post)EiEiOlemasolul kohustuslik
Skip to content