Kaasamise meelespea

Leidmaks lahendusi vajaduspõhisemaks ja sisukamaks kaasamiseks pani Rahandusministeeriumi planeeringute osakond kokku laiapõhjalise meeskonna planeerimise olulistest osapooltest. Üheskoos osaleti 2021 disainmõtlemise eksperte kaasaval erinevates valdkondades parenduste läbiviimiseks mõeldud Innosprindil.

Projekti raames töötati koos väliste partneritega välja üldplaneeringu kohase keskkonnamõju strateegilise hindamiseta detailplaneeringu kaasamise meelespea.

Meelespea:

  • on koostatud lihtsa nn “check-listi“ põhimõttel, et see oleks kasutatav igapäevase töövahendina;
  • on suunatud ennekõike omavalitsuse ametnikele, kes tegelevad detailplaneeringute menetluse raames kaasamise protsessiga, kuna omavalitsustel on kaasamise korraldamisel keskne roll.

Igapäevaseks abimeheks on pikemale juhendile lisaks koostatud detailplaneeringu kaasamise meelespea visualiseeritud lühiversioon “Tsirkus”. Selles on välja toodud iga menetlusetapi kaasamise põhisammud loogilises järjestuses, aidates seeläbi  kaasa mh planeerimisseaduse õigele kohaldamisele. Meelespead saab kasutada igapäevase töövahendina ja oma lõbusa kujundusega annab võimaluse mõelda teemale mängulisemalt.

Häid ideid vajaduspõhiseks kaasamiseks saab ka 8. detsembril 2021 toimunud veebiseminarilt „Kaasamine, osalemine ja koosloome planeerimisel“.

Seadusjärgsest nn miinimumprogrammist põhjalikum ja sisukam kaasamistegevus soodustab sujuvamat menetlusprotsessi ning tagab tasakaalustatuma, sh ka kogukonna vajadustele ja keskkonda sobivama ruumilahenduse. Soovime Teile sisukat ja vajaduspõhist kaasamist!


Skip to content