7. Mida tähendab, et planeeringu koostamise korraldaja peab määruse lisa 1 kohaselt esitama andmed digitaalsete kihtide koostamiseks kasutatud tarkvara ja tarkvara versiooni kohta?

Kohustuslik on maakatastri pidajale esitada info tarkvara ja selle versioon kohta, millega planeeringu joonised on koostatud, et esitatud kihid oleks võimalik viia ühtsesse süsteemi üldises andmebaasis (Eesti geoportaalis). Näiteks: Mapinfo Professional Version 12.5. Oluline on tarkvara versioon kindlasti korrektselt märkida, kuna erinevates versioonides koostatud andmed võivad konverteerimisel muutuda või teiseneda ning näidata infosüsteemis erinevaid tulemusi.

Järgmine küsimus