Koolitusmaterjalid 2022

Planeeringute andmekogusse andmete esitamise koolitus

Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond korraldas 3. novembril Planeeringute andmekogusse andmete esitamise koolituse. Koolitus annab ülevaade planeeringuandmete vormistamisest ja planeeringute andmekogu automaatsetest kontrollidest.

RUPO sügisene koolitussari

Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) korraldas 2022 aasta novembri- ja detsembrikuus koolituste sarja, mille lektoriteks on tunnustatud juristid ja advokaadid. Koolitustel käsitletavad teemad on järgmised: “Planeerimismenetlus haldusmenetluse osana. Planeerimisõiguse aktid ja toimingud.”(Helen Kranich); “Heakskiidu andmine planeerimismenetluses – õiguslik olemus ja võimalused.” (Sandra Mikli); “Planeeringu kehtestamine ja kehtetuks tunnistamise motiveerimine.” (Raul Keba); “Keskkonnamõju strateegiline hindamine planeerimismenetluses, sh hindamise tulemuste planeeringusse sisseviimine.” (Siim Vahtrus); Planeeringutega kitsenduste seadmine ja motiveerimine. (Villy Lopman). Koolituste materjalid.

Ruumilise planeerimise seminar

Rahandusministeerium korraldas oktoobris ruumilise planeerimise seminarid, kus anti ülevaade detailplaneeringute koostamise nõuannetest, planeerimisseaduse alusel halduslepingute sõlmimisest ja kehtestatud planeeringute andmekogust.
Seminarid toimusid 17. oktoober kuni 20. oktoober Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.
Seminaride ettekanded.

Planeerimisseaduse muudatusi tutvustav veebinar

Rahandusministeerium tutvustas 22. veebruaril 2022 toimunud veebinaril planeerimisseaduse jaanuaris jõustunud ja novembris jõustuvaid muudatusi. Muudatuste üldiseks eesmärgiks oli täpsustada sätete sõnastusi, kaasajastada planeerimismenetlust ja hoida kokku ressursse. Veebinaril tegid ettekande planeerimisseaduse muudatuste eelnõu autor Külli Siim “Planeerimisseaduse muudatused” ja planeeringute andmekogu valmimise eest vastutav Kermo Mägi “Üleriigiline planeeringute andmekogu“. Järele on võimalik vaadata veebinari salvestust, lisaks saab lugeda jaanuaris avaldatud artiklit olulisematest planeerimisseaduse muudatustest.

Detailplaneeringute seminar

Hiiu, Saare ja Lääne maakondade kohalikele omavalitsustele toimus 14. veebruaril seminar, kus tegi ettekande Merje Muiso “Detailplaneeringute seminar“. Seminaril räägiti nüanssidest, mida tuleb tähele panna planeeringute algamise üle otsustamisel, planeeringu lahenduse koostamisel ja detailplaneeringu elluviimisest loobumisel. Järelevaadatav on ka seminari salvestus.

Skip to content