Menetluse skeemid

Planeerimisseadus näeb ette erinevate planeeringuliikide menetlused erinevates seaduse peatükkides. Sellelt lehelt leiab nii riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu, üldplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kui ka detailplaneeringu menetluse skeemi. Eriplaneeringute skeemid kajastavad nii kahe-etapilist (asukoha eelvalik ja detailne lahendus) kui ka ühe-etapilist menetlust (asukoha eelvaliku alusel planeeringu kehtestamine). Detailplaneeringute menetluse kohta on koostatud neli skeemi vastavalt kas detailplaneering on üldplaneeringu kohane või üldplaneeringut muutev ja kas detailplaneeringut koostatakse koos või ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta.  Skeemid on abiks korrektse planeerimismenetluse läbiviimisel, kuid küsimuste või täpsema huvi korral tuleb tutvuda seaduse sätetega. Menetluse skeemid on tõlgitud ka inglise keelde ja vene keelde. Skeemid on vormistatud pdf-dokumentidena.

Menetluse skeemid inglise keeles ja vene keeles.

Skip to content