Menetluse skeemid

Planeerimisseadus näeb ette erinevate planeeringuliikide menetlused erinevates seaduse peatükkides. Sellelt lehelt leiab nii üldplaneeringu kui ka detailplaneeringu menetluse skeemi. Detailplaneeringute menetluse kohta on koostatud neli skeemi vastavalt kas detailplaneering on üldplaneeringu kohane või üldplaneeringut muutev ja kas detailplaneeringut koostatakse koos või ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta. Skeemid on abiks korrektse planeerimisprotsessi läbiviimisel, kuid küsimuste või täpsema huvi korral tuleb tutvuda seaduse sätetega. Skeemid on vormistatud pdf-dokumentidena, paberi suurus A3.

Menetluse skeemid inglise keeles ja vene keeles.

Üldplaneeringu menetluse skeem

Detailplaneeringu menetluse skeem ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta

Detailplaneeringu menetluse skeem koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse skeem ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse skeem koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

Skip to content