Menetluse skeemid

Planeerimisseadus näeb ette erinevate planeeringuliikide menetlused erinevates seaduse peatükkides. Sellelt lehelt leiab nii üldplaneeringu kui ka detailplaneeringu menetluse skeemi. Detailplaneeringute menetluse kohta on koostatud neli skeemi vastavalt kas detailplaneering on üldplaneeringu kohane või üldplaneeringut muutev ja kas detailplaneeringut koostatakse koos või ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta. Skeemid on abiks korrektse planeerimismenetluse läbiviimisel, kuid küsimuste või täpsema huvi korral tuleb tutvuda seaduse sätetega. Menetluse skeemid on tõlgitud ka inglise keelde ja vene keelde. Skeemid on vormistatud pdf-dokumentidena. Skeemidel klikates avaneb paberi suurus A3.

Menetluse skeemid inglise keeles ja vene keeles.

Üldplaneeringu menetluse skeem

Detailplaneeringu menetluse skeem ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta

Detailplaneeringu menetluse skeem koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse skeem ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse skeem koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku menetluse skeem

KOV eriplaneeringu asukoha eelvaliku menetlus

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse menetluse skeem

KOV eriplaneeringu detailse lahenduse menetlus
Skip to content