Seminar: Planeerija termin ning ruumilise keskkonna planeerija kutse täna ja tulevikus

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond on käesoleval aastal aktiivselt tegelenud planeerimisseaduse (PlanS) muutmise seaduse väljatöötamiskavatsuse (VTK) ettevalmistamisega. VTK koostamise aluseks on peamiselt PlanS revisjoni raames läbiviidud PlanS mõju järelhindamise tulemused, tellitud analüüsid ning seaduse ligikaudu 8-aastase kehtivusaja jooksul tekkinud kohtupraktika. VTK üldiseks eesmärgiks on leida parimad õiguslikud lahendused, mis toetavad planeerimisvaldkonna üldisi arenguid, et luua eeldused kliimamuutusi arvestava kvaliteetse ruumi kavandamiseks ja planeerimismenetluse efektiivsemaks muutmiseks.

Ühe teemana on kõnealuses protsessis käsitletud ka PlanS-is defineeritud planeerija terminit (PlanS § 6 punkt 10) ning selle võimalikku muutmist, sidudes edaspidi planeerija termini ruumilise keskkonna planeerija kutsega. Kuna ühest vastust küsimusele, kas üldse ja millistel tingimustel oleksime selliseks muudatuseks valmis, ei ole PlanS VTK koostamise protsessis senini leitud, kutsume teid koostöös Eesti Planeerijate Ühinguga osalema seminari, millel soovime ühiselt PlanS-is defineeritud planeerija termini, planeerija kutse ning nende tänase tähenduse ja tuleviku üle arutleda. Seminari tulemusel valmib ühiselt jätkutegevuste tegevuskava.

Ootame teid seminaril osalema 7. september ministeeriumite ühishoones, Suur-Ameerika 1, saalis Kirsipuu või veebis läbi MS Teams keskkonna, ajavahemikus 10.00 – 12.15.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 5. september.


SEMINARI PÄEVAKAVA
10.00 – 10.10Kogunemine
10.10 – 10.15Päeva sissejuhatus
10.15 – 10.30Ülevaade planeerija kutse andmisest
10.30 – 11.10 I arutelu. Planeerija kutse – vajalik või mitte?
11.10 – 11.30Kohvipaus
11.30 – 12.10II arutelu. Planeerija termini ja ruumilise keskkonna planeerija kutse tulevikustsenaariumid ehk kuidas edasi?
12.10 – 12.15Päeva kokkuvõte

Skip to content