Eesti mereala planeerimine

Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kui avaliku ressursi kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Mereala planeering koostatakse üleriigilise planeeringu teemaplaneeringuna kogu Eesti merealale (sisemere, territoriaalmere ja majandusvöönd) ning selle koostamise eest vastutab Rahandusministeerium. Euroopa Liidu mereala ruumilise planeerimise raamdirektiivi kohaselt ja vastavuses Läänemereriikide kokkuleppele planeeritakse mereala kõigis liikmesriikides.

Mereala planeeringu info: http://mereala.hendrikson.ee/

Mereala planeerimise menetlusinfo ja alusanalüüsid: https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud

2020. aasta planeerimiskonverentsi mere sessioon: https://www.uttv.ee/naita?id=30770

2018. aasta planeerimiskonverentsi Aleksei Lotmani ettekanne: Ettekanne

Animatsioon: https://youtu.be/KiS_3sZOV3A

Skip to content