Üldplaneeringu töötoad 2022

Töötubade sari jätkub ka 2022. aastal. Neid korraldavad Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna (RaM REHO) maakondlikud talitused oma piirkonna kohalikele omavalitsustele. Töötubade teemad lepitakse kokku jooksvalt lähtuvalt sellest, millised küsimused kohalikel omavalitsustel üldplaneeringu koostamisel üles kerkivad.

RaM REHO Pärnu talitus korraldas 11. jaanuaril 2022 üldplaneeringu töötoa Päikesepargi rajamiseks tingimuste seadmine“.

Skip to content