LE:NOTRE maastikufoorum

Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetool kutsub osalema 25.-28. juunil 2024 toimuval LE:NOTRE maastikufoorumil. Sel aastal asub foorum Tartus ja Lõuna-Eestis ning haakub 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna eesmärkide ja piirkonnaga.

Registreerimine foorumist osavõtuks on avatud. Vastavalt selle foorumi formaadile on kõigile kohalikele (seekord siis Eesti) ekspertidele foorumil osalemine tasuta nagu ka kutsutud esinejatele. Kohalikud eksperdid on kõik praktikud ja omavalitsuste spetsialistid, kes osaleda soovivad. Tasuta osalemiseks valige registreerimisel väljal “please select your status” valik “invited keynote speaker or local expert”.

LE:NOTRE maastikufoorum on neli päeva kestev, diskursustele orienteeritud interdistsiplinaarne üritus. See keskendub kohalikele maastikele ja nende ees seisvatele jätkusuutlikkuse väljakutsetele eesmärgiga koguda, levitada ja aktiveerida maastikuteadmisi, mis võivad aidata kohalikel kogukondadel nendega silmitsi seista.

Foorumi korraldab Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetool ja selle peateemaks on „Maastik kui biomajanduse konteiner“ – teema, mis on seotud ülikooli ühe võtmefookusega. Selle teema raames on kuus alateemat – veemaastikud, metsamaastikud, kiudmaastikud, toidumaastikud, puhke- ja loodusturism ning aktiivne reisimine. Igaüks neist on seotud konkreetse piirkonnaga, mida osalejad külastavad. Foorum toimub 25.-28. juunini 2024. Osalejad töötavad rühmades vastavalt ühele alateemadest, et luua maastikuteadmisi, mida juhendavad rahvusvahelised ja kohalikud eksperdid ning suheldes kohalike huvirühmadega. Tulemusi esitletakse ja arutatakse avalikul üritusel reedel, 28. juunil ülikooli peaaulas.

Täpsem info ja registreerimine asub aadressil Forum Process & Programme | LE:NOTRE Landscape Forum (ln-institute.org).

Skip to content