Digiandmete töörühm

Üheselt defineeritud ja struktureeritud andmed lihtsustavad andmetest arusaamist, jagamist ja kasutamist. Planeeringute digiandmete vajaduste kirjeldused koos kasutajalugudega on aluseks planeeringute andmekogu loomisel kui ka planeeringute vormistusnõuete määruse muudatusteks.

Töörühma eesmärgid:

  • Kaardistada planeeringute digiandmete vajadused. Kogutakse erinevate planeeringutega seotud osapoolte andmete vajadusi, milliseid planeeringu osasid on vaja koguda ja jagada digitaalselt. Kirjeldatakse ära kasutuslood.
  • Töörühmas lepitakse kokku, milliseid kehtestatud planeeringuandmeid kogutakse, hoitakse ja jagatakse. Selgitatakse välja parim lahendus planeeringuandmete edastamiseks.
  • Planeeringuandmete klassifitseerimine ja standardiseerimine. Leitakse ühisosa planeeringu andmete struktureerimiseks.

Töörühma tulemusena valmib planeeringute digiandmete vajaduste kirjeldus ja andmemudel ehk andmete hoidmise kirjeldus, mis saab aluseks andmebaasi põhise planeeringu pilootprojektile. Lepitakse kokku planeeringu andmete klassifikaatorites.

Töörühm käsitleb detail- ja üldplaneeringu andmeid ja nende vahelisi seoseid vahemikus veebruar kuni juuni 2021. Valminud on planeeringute digiandmete vajaduste kirjelduste tööversioon ja üldplaneeringute jaotuskihid.

Tagasiside digiandmete kirjelduste tööversioonile ja töörühma info või osalemise soov:
Taavi Pipar
Taavi.Pipar@agri.ee

Skip to content